Bocianowo Śródmieście Stare Miasto 3 sty 2018 | Redaktor
Park Witosa.  Co zamiast muszli?

Krajobraz po muszli koncertowej w parku im. Witosa/fot. Maciej Łopatto

Ratusz zapyta bydgoszczan co ma stanąć w miejscu muszli koncertowej w Parku Ludowym im. Wincentego Witosa. Konsultacje społeczne odbędą się w pierwszej połowie 2018 roku.

Rewitalizacja pl. Wolności. Plac budowy przekazany

Bocianowo Śródmieście Stare Miasto 4 kwi 11:10

Na stronie internetowej bydgoskiekonsultacje.pl miasto ogłosiło plan na rok 2018. W jednym z punktów czytamy: „II etap rewaloryzacji Parku Witosa (część centralna), pierwszy etap z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej nie obejmuje centralnej części parku, w której znajdowała się „Muszla Koncertowa”. Realizacja drugiego etapu obejmująca ten teren i określająca jego ostatecznie funkcje, będzie możliwa po przeprowadzeniu prac związanych z realizacji projektu kompleksowej modernizacji kanalizacji deszczowej na którą spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja pozyskała 130 mln zł z Unii Europejskiej. Konsultacje zostaną przeprowadzone w pierwszej połowie 2018 r.”

Park Ludowy im. W. Witosa położony pomiędzy ulicami Jagiellońską i Markwarta czeka rewitalizacja. Na początku listopada miasto podpisało umowę na pierwszy etap rewitalizacji parku. Zadanie kosztować będzie ponad 8 mln zł. Choć dopiero zaczynają się prace nad projektem już wybourzono muszlę koncertową.

Pierwszy etap rewitalizacji obejmie obszar o powierzchni 4,1 ha - bez części z kortami tenisowymi, nowym placem zabaw oraz przeznaczonej do wyburzenia muszli koncertowej. Rewitalizacja tej części będzie przedmiotem osobnego opracowania. Rewaloryzacja parku ma polegać przede wszystkim na poprawie jego funkcjonalności i podniesieniu standardu istniejącej oferty dla turystów, mieszkańców miasta oraz regionu poprzez utworzenie miejsc integracji i rekreacji lokalnej społeczności. Odnowiona przestrzeń ma zachęcać do spędzania w niej wolnego czasu.

Za przygotowanie projektu i realizację prac budowlanych odpowiadać będzie konsorcjum stworzone przez spółkę  „Park-M”. Jego oferta okazała się najkorzystniejsza w przetargu. Wykonawca zrealizuje zadanie za kwotę 8,2 mln zł, zadeklarował też 6-letni okres gwarancji.  Niezbędnym projektem i pozwoleniem wykonawca powinien dysponować w pierwszym kwartale 2018 roku. Prace budowlane zakończą się w przyszłym roku, natomiast nowe nasadzenia i trawniki zostaną wykonane wiosną 2019 roku.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor