Bydgoszcz 16 lut 10:19 | Redaktor
Czy targowisko miejskie na Bartodziejach nadal będzie działać? Pytania i odpowiedzi

fot. UMB

W związku z powtarzającymi się pytaniami o przyszłość targowiska na Bartodziejach miasto zamieszcza odpowiedzi, z którymi warto się zapoznać.

Czy targowisko miejskie na Bartodziejach będzie dalej działać?

  • Tak, miasto nie planuje żadnych zmian w kwestii jego dalszej działalności. Aktualna umowa obowiązuje do 2026 roku. Każdorazowo, kiedy umowa wygasa, szukamy podmiotu, który dalej będzie prowadził targowisko.

Czy miasto sprzedaje jakikolwiek teren, lub planuje zbycie miejskich działek, na których funkcjonuje targowisko i parking.

  • Teren miejskiego targowiska i parkingu, który został przebudowany dzięki Bydgoskiemu Budżetowi Obywatelskiemu, nie zostaną sprzedane.

Co oznacza wydanie warunków zabudowy dla drugiej, działającej na terenie prywatnym, części targowiska?  

  • O warunki zabudowy może wystąpić każdy obywatel, nie musi być właścicielem terenu. Decyzja o warunkach zabudowy jest jedynie informacją o możliwym sposobie zagospodarowania danego terenu. Nie rodzi żadnych praw do terenu, nie ogranicza prawa własności. Wydane dla tego terenu warunki zabudowy określają możliwość budowy maksymalnie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częściami usługowo-handlowymi. Warunki zabudowy to nie pozwolenie na budowę.

 Czy złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę?

  • Nie. Właściciele nieruchomości nie występowali z takim wnioskiem.

Czy na miejskich gruntach na Bartodziejach planowane są duże inwestycje?

  • W najbliższych latach na Bartodziejach realizowane będą wyłącznie zadania związane z poprawą dostępności do terenów zielonych (zagospodarowanie Balatonu, budowa bulwarów nad Brdą), utworzeniem dodatkowych miejsc rekreacji m.in. przy szkole na ul. Żmudzkiej oraz w okolicach Zespołu Szkół Handlowych przy ul. Gajowej/Głowackiego. Remontowane będą również ulice, a wzdłuż ulicy Curie-Skłodowskiej i Łęczyckiej planowana jest budowa rowerowej drogi.

 

źródło: UMB

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor