Bydgoszcz 15 kwi 14:06 | kd
PSZOK-i znów będą otwarte [KOMUNIKAT]

mat. ilustracyjny/Pixabay

20 kwietnia (poniedziałek) zostanie przywrócone funkcjonowanie dwóch z trzech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy - informuje ratusz.

Mieszkańcy Bydgoszczy, chcąc skorzystać z bezpłatnej możliwości oddania wyselekcjonowanych odpadów, muszą okazać jeden z dwóch dokumentów: rachunek dokonania opłat za media w lokalu mieszkalnym, z którego pochodzą odpady lub wystawiony przez właściciela lub zarządcę nieruchomości dokument potwierdzający naliczenie tzw. „opłaty śmieciowej”.

Otwarte będą PSZOK-i przy ul. Inwalidów i Ołowianej, natomiast PSZOK przy ul. Jasinieckiej pozostanie zamknięty do odwołania. Punkty czynne będą codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych

Adresy otwartych od 20 kwietnia miejskich punktów PSZOK:
ul. Ołowiana 43 – tel. 52 506 59 23
ul. Inwalidów 15 – tel. 52 506 59 25

Mieszkańcy do PSZOK-ów mogą dostarczać:

  • odpady zielone,
  • przeterminowane leki
  • chemikalia,
  • akumulatory, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane, rozbiórkowe,
  • zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych, pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton.
  • popioły
  • odzież i tekstylia

Inf. na podst. UM Bydgoszczy (Bydgoszcz.pl)

kd Autor