Bydgoszcz 24 lut 2019 | Redaktor

Bydgoscy radni zadecydują o pozbawieniu statusu pomników przyrody pięciu jarzębów szwedzkich w alei przy ul. Karola Szymanowskiego w pobliżu bazyliki. Potem zostaną wycięte.

Według projektu uchwały status pomników przyrody mają utracić:

  1. obwód: 185 cm,  Y:  434366.123  X:  585118.414,  tj.  piąte   drzewo  od  strony  ul.  Berwińskiego, rosnące   po  południowej  stronie ulicy; 
  2. obwód: 193 cm, Y:  434359.191  X:  585120.928,  tj.  szóste  drzewo  od  strony  ul.  Berwińskiego, rosnące   po  południowej  stronie ulicy; 
  3. obwód: 182 cm, Y: 434351.729 X: 585123.706, tj. siódme drzewo od strony ul.  Berwińskiego, rosnące  po  południowej  stronie ulicy; 
  4. obwód: 164 cm, Y:  434339.003  X:  585128.468,  tj.  dziewiąte   drzewo  od  strony  ul.  Berwińskiego, rosnące po  południowej  stronie ulicy; 
  5. obwód: 207 cm, Y:  434199.303  X:  585180.459,  tj.  trzecie  drzewo  od  strony  Al.  Ossolińskich, rosnące   po  południowej   stronie  ulicy.

W paragrafie drugim uchwały, która będzie głosowana w środę (27 lutego) na sesji Rady Miasta czytamy: „Pozbawienie  statusu  pomnika  przyrody  drzew (…) następuje z uwagi  na utratę przez  nie wartości   przyrodniczych,  dla  których  uznano  je  za  pomniki  przyrody  oraz  celem  zapewnienia  bezpieczeństwa  powszechnego”

Załącznik do uchwały Rady Miasta Bydgoszczy

Projekt uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Uzasadnieniem podjęcia uchwały są przeprowadzone 11 września 2018 r. oględziny pomnika przyrody alei jarzębów szwedzkich przy ul. Karola Szymanowskiego w Bydgoszczy. Ustalono w czasie nich, że wskazane drzewa są suche lub zasychają oraz utraciły pierwotne walory, dla których objęto je ochroną.

„Stopniowy proces zamierania starszych osobników w alei jarzębów szwedzkich obserwuje się od kilku lat. Badania stanu drzew przeprowadzone w 2016 r. (opracowanie pt. „Ocena stanu sanitarnego z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa dla wybranych poników przyrody rosnących w Bydgoszczy”, aut.: dr inż. Edyta Rosłon – Szeryńska, mgr inż. Agnieszka Ruszko, 2016 r.) wskazują na osłabienie i zamieranie drzew oraz zasadność zdjęcia ochrony z zasychających okazów. Nie przewiduje się, że stan drzew poprawi się lub, że realizacja zabiegów pielęgnacyjnych spowoduje przywrócenie witalności omawianych drzew i odtworzenie walorów dla których uznano je za pomniki przyrody. Omawiane drzewa znajdują się w sąsiedztwie drogi publicznej – ulicy Szymanowskiego, zniesienie z nich ochrony oraz ich usunięcie jest zasadne także z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa użytkowników tej ulicy. Po zdjęciu ochrony jarzęby zostaną usunięte” – czytamy w uzasadnieniu.

  

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor