Finanse 4 mar 14:02 | Redaktor
Wypadek komunikacyjny – kto może dochodzić roszczeń i co można uzyskać?

fot. ilustracyjna, Pixabay

Na początku warto odpowiedzieć na pytanie, kogo dotyczy wypadek komunikacyjny. Mianowicie poszkodowanymi w tego typu zdarzeniach są nie tylko kierowcy samochodów, ale również motocykliści, piesi, rowerzyści, a także pasażerowie pojazdów. I każdemu bez wyjątku przysługuje prawo do odszkodowania.

Standardowo wobec obowiązującego prawa sprawca szkody ma obowiązek ją naprawić, a w rzeczywistości obowiązek ten spada na ubezpieczyciela. Czym zatem jest szkoda komunikacyjna? Szkoda komunikacyjna obejmuje zarówno zniszczone mienie (samochód, rower, motocykl), jak i szkodę osobową (koszty związane z leczeniem, rehabilitacją, utratą dochodu w związku z niemożnością wykonywania pracy, itp.). Zatem towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek pokryć wszelkie szkody, które zostały wyrządzone przez sprawcę zdarzenia.

Poza odszkodowaniem poszkodowany ma prawo wnioskować również między innymi o rentę wyrównawczą, zadośćuczynienie za doznane krzywdy lub kwotę potrzebną do przygotowania się do nowego zawodu. W tym momencie warto, aby czytelnik przeanalizował, czy jego przypadek wiązał się z którymś z powyższych punktów i czy otrzymał należne środki.

Z niewiedzy poszkodowanego korzystają zakłady ubezpieczeniowe, które celowo zaniżają kwotę roszczeń, do których najczęściej należą: nieuwzględnienie kosztów leczenia, błędny kosztorys naprawy, odmowa przyznania środków za przyczynienie.

Jak się przed tym bronić? Warto zwrócić się do profesjonalistów takich jak my, którzy wiedzą, w jaki sposób przygotować dokumenty i poprowadzić sprawę. Poszkodowany powinien pamiętać, że decyzja ubezpieczyciela nie jest ostateczna i można się od niej odwołać, składając reklamację. Odrzucenie reklamacji również nie oznacza porażki, a co za tym idzie ponoszenia kosztów z własnej kieszeni.

Czytaj także: Wypadki samochodowe, czyli co wiedzieć, aby otrzymać odszkodowanie?

Odpowiedzialność sprawcy przebiega inaczej w zależności od wypadku. Inne dowody przedstawia poszkodowany pasażer, inne kierowca i jeszcze inne pieszy. Dlatego tak ważne jest, aby traktować każdą sprawę indywidualnie.

artykuł reklamowy (zmiany - redakcja)

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor