Styl życia 25 lut 13:52 | Redaktor
Wypadki samochodowe, czyli co wiedzieć, aby otrzymać odszkodowanie?

nadesłane

Tydzień temu pisaliśmy o szkodach na pojeździe w sytuacjach ubytków w nawierzchni. Dziś przyjrzymy się sytuacji wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego powstała szkoda na pojeździe.

Jeśli jesteśmy poszkodowanymi w wypadku komunikacyjnym, to szkody powinno pokryć Towarzystwo Ubezpieczeniowe z polisy sprawcy.

Odszkodowanie ma pokryć nie tylko szkody związane z naprawą pojazdu, ale również wydatki na wynajem samochodu zastępczego, holowanie, a także inne koszty, do których należą uszkodzenia wartościowych rzeczy przewożonych w aucie (np. laptop, telefon komórkowy, itp.).

Standardowym „zagraniem” zakładu ubezpieczeń jest przedstawienie zaniżonej propozycji odszkodowania. Do najczęstszych praktyk zalicza się: orzekanie szkody całkowitej w sytuacjach, gdy nie powinna mieć ona miejsca, uwzględnianie w kosztorysie części zamiennych czy też potrącanie kosztów amortyzacji.

Doświadczenie pokazuje, że nawet uzasadnione wyliczenia mogą nie wystarczyć na pokrycie wszystkich szkód. W takiej sytuacji poszkodowany nie musi pokrywać reszty wydatków z własnej kieszeni. Zgodnie z prawem, to sprawca ma obowiązek pokrycia szkody, a to oznacza, że jego ubezpieczyciel musi wypłacić pełną kwotę odszkodowania.

W takiej sytuacji poszkodowany ma dwie opcje. Pierwszą jest złożenie odwołanie od decyzji ubezpieczyciela poprzez dokładne uzasadnienie swojego punktu widzenia. W przypadku, gdy to nie poskutkuje, pozostaje skierowanie sprawy na drogę sądową. Druga opcja to powierzenie sprawy specjalistom, np. naszej kancelarii.

Do poprowadzenia sprawy niezbędne jest przygotowanie następujących dokumentów:

- notatka policyjna (jeśli była wzywana) lub orzeczenie o winie podpisane przez sprawcę;

- zdjęcia uszkodzonego pojazdu;

- dane polisy sprawcy;

- opis zdarzenia;

- opis zdarzenia oczami świadków (jeśli tacy byli);

- zapis z monitoringu (jeśli istnieje);

- kosztorys szkód;

- pismo z proponowaną kwotą od TU.

Artykuł reklamowy

Czytaj też:

Dziurawa nawierzchnia, czyli powszechny problem po zimie

Poślizgnięcia – zmora zimy. Jak dochodzić odszkodowania za złamanie?

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor