Historia 5 wrz 2019 | Redaktor
Bez historii nie ma przyszłości. Wmurowano kamień węgielny pod budowę siedziby IPN [ZDJĘCIA]

fot. Anna Kopeć

Żeby być dobrym Polakiem i patriotą, trzeba znać swoją historię, znać bohaterów i być dumnym z nich, ale trzeba też znać prawdę - mówił prof. Wojciech Polak, przewodniczący Kolegium IPN, podczas czwartkowej (5 września) uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę siedziby bydgoskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.

Bydgoska siedziba IPN powstaje przy ul. Grudziądzkiej. Inwestycje realizuje grupa budowlana Alstal. W czwartek (5 września) odbyła się na terenie budowy uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego.  

Wzięli w niej udział przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej na czele z zastępcą prezesa Janem Basterem i przewodniczącym Kolegium IPN prof. Wojciechem Polakiem, a także wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Boganowicz.

Byli też przedstawiciele wykonawcy inwestycji – Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. S.K z prezesem zarządu Jarosławem Szczupakiem oraz zaproszeni goście, w tym zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz. Wydarzenie poprowadziła Edyta Cisewska, naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy.

– To wielkie wydarzenie i wielkie święto. Nasze działania związane z publikacjami, konferencjami naukowymi, filmami, działaniami edukacyjnymi pokazują wyraźnie, że jesteśmy jedną z najważniejszych, a może wręcz najważniejszą instytucją realizującą mądrą politykę historyczną – mówił Jan Baster.

Wojewoda Bogdanowicz wyraził zadowolenie, że inwestycja w Bydgoszczy doszła do skutku: - Bardzo się cieszę, że ten proces, który rozpoczęliśmy z przedstawicielami IPN, zmierza w dobrym kierunku, czego efekt dzisiaj widzimy. Nie tylko ten budynek jest wynikiem naszej współpracy. Wspólnie realizujemy wiele wartościowych, ważnych inicjatyw historycznych.

W bydgoskiej delegaturze znajdują się ponad trzy kilometry akt. Jednym z historyków, który najmocniej przebadał zasób zbiorów zgromadzonych dokumentów jest prof. Wojciech Polak. - Do realizacji niezwykle ważnych zadań IPN musi mieć odpowiednią bazę materialną, nowoczesne budynki z wyposażeniem, najnowocześniejszą elektroniką – mówił przewodniczący Kolegium IPN. - Tego wymaga współczesność. Dobrze, że taki budynek pojawi się w Bydgoszczy.

Profesor Polak zaznaczył: - Po to żeby być dobrym Polakiem, patriotą, trzeba znać swoją historię, znać bohaterów i być dumnym z nich, ale trzeba też znać prawdę. IPN wykonuje olbrzymią pracę w dziedzinie zabezpieczania archiwaliów, akt, materiałów dotyczących naszej historii w zakresie ich przebadania i edukacji społeczeństwa, także obrony przed kłamstwami na temat wielu aspektów naszej historii płynących z zagranicy.

Do tej pory IPN wynajmuje pomieszczenia od Urzędu Miasta Bydgoszczy. – Ogromnie się cieszę z tej chwili. Za kilkanaście miesięcy znacząco poprawią się warunki naszej pracy. Bydgoska delegatura, największa w Polsce, po prostu potrzebuje tego budynku – mówił Mirosław Golon, dyrektor oddziału IPN w Gdańsku, któremu podlega bydgoska delegatura.

Nowa siedziba, zaprojektowana została zgodnie z potrzebami Instytutu i będzie w pełni dopasowana do realizacji zadań IPN, od profesjonalnego przechowywania zasobu archiwalnego, po realizację funkcji naukowych i edukacyjnych.

Delegatura pozyska m.in. obszerną powierzchnię wystawienniczo-konferencyjną oraz dobre pomieszczenia na bibliotekę i księgarnię. Dzięki temu znacznie lepiej będzie mogła służyć mieszkańcom miasta Bydgoszczy i całego regionu kujawsko-pomorskiego, zainteresowanym naszymi zbiorami archiwalnymi oraz działaniami związanymi z upowszechnianiem wiedzy historycznej.

– Wyrażamy naszą ogromną radość z powodu budowy tak ważnego obiektu dla naszej społeczności, fundamentu naszego państwa, historii – mówił prezes zarządu firmy Alstal Jarosław Szczupak.

Po przemówieniach odbyło się odczytanie i podpisanie aktu erekcyjnego oraz wmurowanie go w fundament budynku.

Zakończenie prac budowlanych planowane jest na kwiecień 2021 r.

Uroczystości towarzyszyła wystawa IPN „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnym dostępem do morza”.

Po wmurowaniu kamienia węgielnego przedstawiciele IPN udali się na bydgoską Łączkę tj. na cmentarz na ul. Kcyńskiej, gdzie składając wiązanki kwiatów upamiętnili żołnierzy wyklętych.

red (źródło: IPN) 

Poniżej galeria zdjęć Anny Kopeć.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor