Kultura 25 lut 2019 | Redaktor
Duża kasa na festiwale. Najwięcej dostanie Opera Nova

Balet „Romeo i Julia” na XXV BFP w 2018 roku/fot. Anna Kopeć

Na najbliższej sesji Rady Miasta Bydgoszczy radni zdecydują o wsparciu ważnych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez samorządowe instytucje kultury – informuje ratusz. Dzięki dotacjom jeszcze lepszą oprawę mają szansę zyskać między innymi Bydgoski Festiwal Operowy i Bydgoski Festiwal Muzyczny.

Najbliższa sesja Rady Miasta Bydgoszczy odbędzie się w środę (27 lutego). Wśród planowanych uchwał jest projekt „w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania realizowane przez samorządowe instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie”.

Plan dotacji zakłada wsparcie finansowe na najbliższe trzy lata. I tak:

  • Opera Nova ma dostać wsparcie w wysokości 240 tysięcy złotych rocznie (w sumie 720 tys. złotych) na organizację Bydgoskiego festiwalu Operowego.
  • Filharmonia Pomorska  co roku po 200 tys. złotych (razem 600 tys. złotych) na Bydgoski Festiwal Muzyczny.
  • Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury po 10 tys. złotych rocznie na „Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze”.
  • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna co roku po 20 tys. złotych na „LiterObrazki-Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci”

Poniżej krótki opis imprez przygotowany przez oficjalny serwis Bydgoszczy:

25 lat Bydgoskiego Festiwalu Operowego

Kolejne edycje (XXVI-XXVIII) Bydgoskiego Festiwalu Operowego są przeglądem najciekawszych spektakli głównie operowych i baletowych, prezentowanych przez teatry Krajowe i zagraniczne. Festiwal ten jest jedynym, największym i najstarszym w Polsce festiwalem o tak określonym profilu odbywającym się corocznie od 1994 roku. W ramach każde edycji Festiwalu, którą zwyczajowo inauguruje specjalnie przygotowana przez zespół Opery Nova  premiera, planuje się zaprezentowanie od 7 do 9 przedstawień, które według przewidywań organizatorów każdorazowo obejrzy około 6 tysięcy widzów. Festiwal jest okazją do prezentacji i promocji miasta jako miejsca, w którym  odbywają się międzynarodowe spotkania twórców przedstawień operowych i baletowych.

Znakomici soliści, zespoły i orkiestry

Filharmonia Pomorska  w   Bydgoszczy od  1963 roku organizuje jedno z najstarszych w kraju festiwali muzyki poważnej. Bydgoski Festiwal Muzyczny to impreza na trwałe wpisana w kalendarium  najważniejszych wydarzeń artystycznych w Polsce. Co roku, podczas kilkunastu festiwalowych koncertów, prezentują się znakomici soliści, zespoły kameralne oraz orkiestry. Corocznie też każdemu Festiwalowi przyświeca hasło przewodnie. W roku 2019 będzie to: ”Kontrasty –Śpiew z różnych stron Świata”. W ramach każdej edycji zaprezentowanych jest 10 -12 koncertów, które przyciągają do 6 tysięcy melomanów.

Artystyczny kwartalnik. Kujawy i Pomorze

Czasopismo w 2019 roku rozpoczęło dwudziesty siódmy rok istnienia na rynku wydawniczym. Nakład każdego numeru to 600 egzemplarzy, prezentowanych także w wersji elektronicznej na stronach internetowych. Pismo podzielone jest Na działy: poezja, proza, esej, rozmowy z pisarzami, ankiety, recenzje i  noty o książkach. Prezentowane są wkładki z reprodukcjami obrazów, rzeźb oraz fotografią artystyczną. Główną wartość stanowi obecność na łamach „Kwartalnika” najwybitniejszych polskich i zagranicznych pisarzy.

Z myślą o najmłodszych mieszkańcach

LiterObrazki –Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci to przede wszystkim  promocja czytelnictwa wśród najmłodszych oraz ich rodzin. Zwraca on uwagę na ogromne znaczenie, jakie dla intelektualnego i emocjonalnego rozwoju dziecka ma obcowanie z literaturą i sztuką. Bogaty dorobek polskich autorów, ilustratorów oraz wydawców w każdej edycji zostaje zaprezentowany  w trakcie spotkań autorskich, warsztatów literackich  i plastycznych oraz działań animacyjnych, które umożliwiają dzieciom aktywne i kreatywne uczestnictwo. Festiwalowi towarzyszą też indywidualne zajęcia z logopedą i psychologiem, koncerty oraz seanse filmowe. W ramach każdej edycji odbywa się około stu działań, które przyciągają siedem tysięcy uczestników.

Źródło: Oficjalny Serwis Bydgoszczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor