Kultura 2 maj 22:14 | Redaktor

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy już po raz trzynasty zaprasza wszystkich mieszkańców Bydgoszczy i całego regionu na „Koncerty Maryjne z Różą”.

Koncerty są przeglądem sakralnego i świeckiego repertuaru regionalnych chórów i zespołów artystycznych i odbywają się w Katedrze Bydgoskiej przy ul. Farnej 2 (z wyjątkiem koncertu 11 maja, który odbędzie się w Inowrocławiu).

Patronat honorowy nad koncertami sprawują prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski oraz Ksiądz Biskup Krzysztof Włodarczyk.

Współorganizatorami wydarzenia są: Polski Związek Chórów i Orkiestr Kujawsko-Pomorski Oddział w Bydgoszczy, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, Urząd Miasta Bydgoszczy i Parafia Katedralna pw. św. Marcina i Mikołaja.

Źródło: TMMB

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor