Kultura 19 mar 2019 | Redaktor
Poezja z duchem. Kazimierz Świegocki w KPCK

Wikimedia Commons/Pit1233

Na spotkanie z Kazimierzem Świegockim, poetą, eseistą i filozofem zaprasza we wtorek (19 marca) Salon Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Wieczór uświetni wystawa autorstwa Jacka Solińskiego i Jana Kaji. Początek o godz. 18.00.

Twórczości Świegockiego poświęcona jest, wydana w 2018 roku, książka „Egzystencja, metafizyka i kultura” pod redakcją Roberta Mielhorskiego i Doroty Utrackiej. To już drugi, po „Poezji i egzystencji”, tom monograficzny na temat jego pisarstwa.

Spotkanie poprowadzi Marek Kazimierz Siwiec.

„(…) poezja i artystyczny światopogląd Kazimierza Świegockiego są konsekwentnym wołaniem o racje klasycznego piękna w nieklasycznym świecie estetycznych i aksjologicznych ambiwalencji; wołaniem o ludzkie prawo ewoluowania na drodze ku wartościom” – piszą redaktorzy książki. Dodają, że nie można zrozumieć tej twórczości, omijając jej postulat aksjologiczny wobec obecnej sytuacji panującej w świecie idei i hierarchii potrzeb duchowych współczesnego człowieka”.

Kazimierz Świegocki urodził się w 1943 roku we wsi Łopatki k. Lasku, jest poetą, krytykiem literackim, eseistą, filozofem, literaturoznawcą. Ukończył studia polonistyczne na UŁ i filozoficzne na UW, gdzie się następnie doktoryzował na Wydziale Polonistyki; uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Humanistycznym UMK.

mat. KPCK

Współorganizował wystąpienia studenckie w marcu 1968 roku na UŁ. Debiutował w prasie w roku 1959, książką w 1974 (zbiór „Genealogia”). Ogłosił w sumie pięć tomów wierszy, ponadto „Poezje wybrane” w serii „Biblioteka Poetów” LSW (2004) oraz „Kamień i czas. Wiersze, poematy, eseje” (2014). Wybory jego wierszy ogłoszono w przekładach na język rosyjski i białoruski, utwory tłumaczono także na języki: angielski, czeski, francuski serbski i ukraiński.

Opublikował tomy naukowe i eseistyczne: „Światopogląd poetów ziemi” (1996), „Od romantyzmu do postmodernizmu. Wybrane szkice literackie 1970–2003” (2006, nominacja do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida), „Człowiek wobec Boga i świata w poezji”(2006), Norwid i poeci Powstania Warszawskiego (2007, Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida), „Wizje człowieka w poezji Mickiewicza, Norwida i Leśmiana „(2009, 2013). Otrzymał Nagrodę im. Zygmunta Krasińskiego w dziedzinie poezji religijnej i metafizycznej (XXIII Warszawska Jesień Poezji, 1994), Nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka za poezję i prace norwidologiczne (2007). Jego twórczości poświęcono pokonferencyjny tom „Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego. Studia – szkice – interpretacje” (1999).

Robert Mielhorski, współautor tomu „Egzystencja, metafizyka i kultura”, jest historykiem literatury, pisarzem  oraz profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

Spotkaniu z Kazimierzem Świegockim towarzyszyć będzie wystawa prac ze zbiorów Galerii Autorskiej Jana Kaji i Jacka Solińskiego - mająca wieloletnie doświadczenie działalności wydawniczej i ekspozycyjnej, obejmującej sztukę figuratywną o przesłaniu metaforycznym, sztukę konceptualną, ekspresjonizm, malarstwo metafizyczne, poezję wizualną, sztukę poczty, sztukę książki, sztukę związaną z szeroko rozumianym sacrum.

Wystawę będzie można oglądać do 24 marca.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor