Kultura 25 lip 21:10 | Jacek Kargól
Poznań. Wystawa „Ślady – znaki – świadectwa”, realizowana przez magazyn Verbum oraz Galerię VA, zmierza do finału.

Galeria VA, Poznań, Aleje Karola Marcinkowskiego 26 /fot. Jacek Kargól

W ramach serii wystaw zatytułowanej „ZOBACZYĆ – UWIERZYĆ – PRZEKAZAĆ”, 20 maja 2023 roku odbył się wernisaż drugiej odsłony tego cyklu. Aleje Karola Marcinkowskiego 26, vis á vis Muzeum Narodowego w Poznaniu, są siedzibą niszowej Galerii VA prowadzonej przez Fundację Pro Veritate et Arte. I tam, podczas Nocy Muzeów, prezentowali swoje prace Marcin Kędzierski, Jan Billert oraz Danuta Słomczyńska. Finisaż tej interesującej wystawy zaplanowany został na 26 lipca 2023 roku na godz. 19.00.

 

   Galeria VA od lat prezentuje sztukę, którą można nazywać kontemplacyjną. Nie jest to jednak wyłącznie działalność ewangelizacyjna. Może być odbierana jako forma ekumenizmu, w której mogą spotkać się i wiara i potrzeba obcowania z pięknem pokazywanych w Galerii prac. 

Galeria VA, Poznań, Aleje Karola Marcinkowskiego 26 /fot. Jacek Kargól

   Marcin Kędzierski i Jan Billert obserwują życie wspólnoty Kościoła – procesje, nabożeństwa, indywidualne modlitwy. Dokumentują również elementy sakralnej architektury oraz prywatne dewocjonalia. Pierwszy z nich na podstawie dyskretnie wykonanych zdjęć sporządza szybkie, malarskie notatki. Drugi także potrafi złapać ten „decydujący moment”, ale jego fotografie nie stanowią pretekstu do malowania, same w sobie są wystarczające. Obaj twórcy kolekcjonują więc ślady wspólnoty, ukazują ważne dla niej znaki oraz jej świadectwa. Śladów szuka się jak nadziei – powinny także ją wzbudzać. Do odczytania i przedstawienia znaków konieczna jest wiara. Natomiast świadectwa daje się tylko z miłości i rozumie się je sercem.

   Może jednak w obu przypadkach chodzi nie tyle o umiejętność złapania „decydującego momentu”, co przede wszystkim o otwarcie się na łaskę zobaczenia czegoś więcej niż tu i teraz? Na przykład tego, że wspólnota, która jest głównym bohaterem tych prac, nie miałaby racji bytu, gdyby nie warunkujący ją kontekst metafizyczny. Nadprzyrodzone światło przechodzi przez Kościół jak przez kliszę. Jaki obraz utrwala? To zależy od tego, co jest obiektem zainteresowania wiernych. „Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy…” – śpiewa psalmista. Czy każdy z członków tej wspólnoty może powtórzyć jego słowa? Jaki obraz powstaje na kliszy, którą jest Kościół? Co przedstawiamy światu?

   Instalacja site-specific Danuty Słomczyńskiej dopełnia opowieści o wspólnocie w czasach kryzysu. Treścią tej pracy jest obecność Boga – Jego historyczne wcielenie oraz Jego trwanie zarówno we wspólnocie Kościoła, jak i pod postacią eucharystycznego Chleba. Jeśli grzeszna wspólnota nie jest przekonująca, niech przemawia sakrament Eucharystii. 
„Oto miłość Boga do Was” – najważniejszy ślad, najmocniejszy znak, najbardziej przekonujące świadectwo.

Karolina Staszak & Wojciech Surówka OP

 

 

/fot. Jacek Kargól


Źródła: 
https://magazynverbum.pl/zycie/wydarzenia/wystawa-slady-znaki-swiadectwa/
https://www.facebook.com/vagaleria
https://grupamiejska.blogspot.com/
https://bractwofranciszka.blogspot.com/


Seria zatytułowana „ZOBACZYĆ – UWIERZYĆ – PRZEKAZAĆ”
jest współfinansowana przez Miasto Poznań.  #poznanwspiera 

 

Marcin Kędzierski (ur. 1969 r.) jest absolwentem Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Założyciel projektu „Grupa Miejska”. Inicjator Bractwa św. Franciszka – 
grupy artystycznej mającej na celu renesans sztuki opartej na wartościach chrześcijańskich (bractwofranciszka.blogspot.com).

Jan Billert (ur. 1989 r.) to muzyk, dziennikarz i fotograf. Jest organistą kościoła dominikanów w Poznaniu.

Danuta Słomczyńska (ur. 1954 r.) jest historykiem sztuki. Zajmuje się twórczością intermedialną.

 

 

Jolanta Lisiak, prezes Fundacji Pro Veritate et Arte /fot. Jacek Kargól


Galeria VA
Aleje Karola Marcinkowskiego 26 (domofon nr 50)

Fundacja Pro Veritate et Arte
Al. Marcinkowskiego 26/4
61-745 Poznań

KRS: 0000541537
Nr konta: 59 1020 4900 0000 8402 3001 3653

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.