POLICJA 997 15 wrz 2020 | kd
Mandat za brak maseczki i utrata prawa jazdy.  Nowa akcja Policji

fot. Anna Kopeć

Mandat za brak maseczki i utrata prawa jazdy? Policja w całym kraju przeprowadzi wielką akcję. Szczególną rolę będą pełnić grupy SPEED.

Po zakończonych wakacjach Policja rusza z nową akcją pod kryptonimem "Prędkość". Jak łatwo można się domyślić akcja ma na celu kontrole prędkości poruszających się pojazdów. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa, a co za tym idzie zminimalizowanie ryzyka związanego z niebezpiecznymi wypadkami.

- W nadchodzący weekend należy spodziewać się patroli "drogówki" zarówno na terenie miast, jak i poza obszarem zabudowanym. Policjanci będą poza standardowymi działaniami zwracać szczególną uwagę na prędkość poruszających się pojazdów. Ta statystyka w stosunku do zeszłorocznych danych bowiem jest znacznie wyższa niż w roku ubiegłym - powiedział komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

To jednak nie wszystkie działania Policji związane z nową akcją. Policjanci w trakcie kontroli będą również sprawdzać respektowanie zasad związanych z zakrywaniem nosa i ust w pojazdach, którymi podróżują obce sobie osoby.

- Kiedy już dojdzie do kontroli, policjant może przeprowadzić badanie trzeźwości, stanu technicznego pojazdu oraz zweryfikować respektowanie zasad związanych z przemieszczaniem się w okresie pandemii, w tym używania maseczek - zapowiedział Opas.

Za niestosowanie się do nakazu grozi grzywna w wysokości do 500 zł. A poza tym istnieje ryzyko kary administracyjnej - od 5 tys. zł do 30 tys. zł.

Inf. Dziennik.pl

kd Autor