POLICJA 997 21 maj 2019 | Redaktor
Narkotyki i dopalacze zabijają

Zajęcia w Mechaniku/fot. Policja

„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” czyli o „Profilaktyce uzależnień–narkotyki, dopalacze, inne środki odurzające” rozmawiali policjanci na spotkaniu z uczniami Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy.

Zespół Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii z komisariatu na Szwederowie przeprowadził zajęcia z uczniami Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 mieszczącego się przy ul. Św. Trójcy 37 w Bydgoszczy. Na spotkaniu poruszono tematy „Profilaktyki uzależnień-narkotyki, dopalacze, inne środki odurzające” oraz „Odpowiedzialności prawne”.

Prowadzący szczególną uwagę skupili na kwestiach dotyczących szkodliwości zażywania środków odurzających w związku z prowadzoną kampanią o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Dużo uwagi funkcjonariusze poświęcili zagrożeniom ze strony dopalaczy, gdyż hasło „Dopalacze kradną życie” jest cały czas aktualne.

Spotkania z młodzieżą mają na celu uświadomienie nastolatkom, że ich obecne wybory, zachowania, decyzje mogą skutkować na ich dalsze życie.

Młodzieży przedstawiono przepisy „Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich”. Ważnym zagadnieniem było także wyjaśnienie pojęcia demoralizacji oraz omówienie najczęściej popełnianych przez młodzież czynów karalnych.

Źródło: Policja

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor