POLICJA 997 22 mar 2019 | Redaktor

Dzisiaj w całym kraju policja prowadzi działania kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Mają one na celu egzekwowanie od kierujących przestrzeganie ograniczeń prędkości.

Kaskadowy pomiar prędkości polega na prowadzeniu statycznej kontroli na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach przez patrole ustawione kolejno po sobie na określonym, często niezbyt długim, odcinku drogi.

Nadzorem policji obejmowane są, w pierwszej kolejności, drogi o największym zagrożeniu wypadkowością.

Działania mają charakter prewencyjny. Policjanci przypominają uczestnikom ruchu drogowego, jak ważna jest jazda z tzw. prędkością bezpieczną – dostosowaną do panujących warunków: to jest m.in. natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, pogody, stanu nawierzchni, własnych umiejętności.

Policja apeluje do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, obserwowali drogę i jej otoczenie, a także zwalniali przed przejściami dla pieszych.

Źródło: Biuro Ruchu Drogowego KGP

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor