Religia Niedziela - Tygodnik Bydgoski | Redaktor 0
1 wrz 2019
80 lat temu ziemię ogarnęły ciemności [MAKSYMILIAN POWĘSKI]

80 lat temu ziemię ogarnęły ciemności [MAKSYMILIAN POWĘSKI]

Tylko Chrystus, który uspokoił burzę na morzu, jest władny uspokoić żywioł wojny. Tylko z Nim i w Nim jest możliwy prawdziwy prawdziwy pokój. Stąd konieczne jest przemyślenie raz jeszcze tej prawdy i skierowanie całego życia tak indywidualnego jak i społecznego ku Chrystusowi - pisze Maksymilian Powęski w 80. rocznicę zbrodniczej napaści Niemiec na Polskę, która była początkiem II wojnie światowej.