Wydarzenia 9 paź 2017 | Redaktor
Bydgoszcz 2030. Bruski i Całbecki debatują o przyszłości miasta

materiały Urzędu Miasta Bydgoszczy

W poniedziałek (09.10) o godz. 17 w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się konferencja „Decydujmy razem. Bydgoszcz 2030. Strategia 2.0” z udziałem m.in. prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego i marszałka województwa Piotra Całbeckiego.

Do udziału w konferencji „Decydujmy razem. Bydgoszcz 2030. Strategia 2.0” zaproszeni zostali parlamentarzyści, radni miejscy i wojewódzcy, przewodniczący rad osiedli oraz przedstawiciele wielu środowisk i instytucji. W programie konferencji znalazły się wystąpienia prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego i marszałka województwa Piotra Całbeckiego.

Na konferencji przedstawione zostaną m.in. informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy, procesie planowania strategicznego i dobrych praktykach innych miast, planowanych pracach oraz roli i udziale lokalnej społeczności w procesie aktualizacji Strategii. Celem konferencji jest przede wszystkim wzbudzenie zainteresowania udziałem w dyskusji nad przyszłością miasta. Do 26 października w Bydgoszczy trwają konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Bydgoszczy. Ankietę w tym temacie można wypełnić na oficjalnej stronie ratusza – www.bydgoszcz.pl.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor