Wydarzenia 29 paź 2017 | Redaktor
Fachowcy radzą ratować drzewa, a urzędnicy chcą je wycinać [EKSPERTYZA]

fot. Anna Kopeć / fragmenty ekspertyzy firmy Eko-Trek

Urząd Miasta chce - wbrew ekspertyzie przygotowanej przez wrocławskich fachowców - wyciąć kasztanowce rosnące na placu Kościeleckich. - Usunięcie ich i zastąpienie nowymi nasadzeniami nie jest zalecane ze względu na wartość obecnych drzew” - czytamy w dokumencie.

Wyruszyli na Jasną Górę [VIDEO]

Wydarzenia Dzisiaj 09:08

Pielgrzymi idą

Wydarzenia Wczoraj 19:00

W ubiegłym tygodniu Urząd Miasta Bydgoszczy zdradził swoje plany dotyczące kasztanowców rosnących koło kościoła Jezuitów. Z artykułu „Wyrok zapadł! Wszystkie drzewa na placu Kościeleckich do wycinki!” zamieszczonego na portalu bydgoszcz24.pl opinia publiczna dowiedziała się, że miasto wystąpiło do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy o zgodę na usunięcie wszystkich jedenastu kasztanowców. Marta Stachowiak, rzeczniczka prezydenta Rafała Bruskiego, motywowała tę decyzję niekorzystnymi wynikami ekspertyzy przeprowadzonymi przez firmę „Eko-Trek” Jerzy Stolarczyk. - Badanie próbą obciążeniową wykazało że wszystkie drzewa mają zaburzoną statykę – cytowała rzeczniczka prezydenta.

 Co mówi ekspertyza?

Ekspertyza przygotowana przez wrocławską firmę „Eko-Trek” ma 115 stron. Najważniejsze są jednak ostatnie ostatnie strony dokumentu, gdzie fachowcy podzielili się swoimi uwagami, wnioskami i zaleceniami.

- W przypadku 7 z 11 drzew można mówić o braku stabilności a dla pozostałych 4 z 11 wyniki wskazują na osłabienie stabilności w gruncie – dowiadujemy się z dokumentu. - Istnieje zwiększone prawdopodobieństwo upadku badanych drzew, bardziej prawdopodobny jest wywrot. Konieczne jest podjęcie działań pomocnych w poprawie poziomu bezpieczeństwa dla otoczenia - czytamy.

Fachowcy z „Eko-Trek” nie zalecają jednak ich wycinki!

„Ze względu na wartość drzew dla otoczenia warto podjąć działania pozwalające na zachowanie drzew poprzez poprawę ich statyki. (…) Usunięcie ich i zastąpienie nowymi nasadzeniami nie jest zalecane ze względu na wartość obecnych drzew” - czytamy.

Eksperci zastrzegli, że „konieczne jest wykonanie radykalnych korekt koron drzew w celu ograniczenia ich powierzchni oraz obniżenia głównego punktu naporu wiatru (powinna objąć 25-30 procent korony)” oraz „należy zadbać o poprawę warunków glebowych. Dla drzew rosnących w miastach rozważyć poszerzenie powierzchni dostępnej dla korzeni lub zmianę nawierzchni alejek na przepuszczalną dla wody i powietrza”. - czytamy. Fachowcy dodają, że prace trzeba przeprowadzić jeszcze w tym roku.

Cała ekspertyza jest dostępna TUTAJ

Wnioski z ekspertyzy firmy Eko-Trek (strona 113/115)
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor