Wydarzenia 15 maj 2017 | Redaktor
Ksiądz profesor Zygmunt Mieczysław Zieliński z wykładem w seminarium

Wykład ks. prof. Zygmunta Mieczysława Zielińskiego

W poniedziałek (15.05) o godz. 19 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej przy ulicy Grodzkiej 18 z wykładem gościł nasz krajan, ks. prof. Zygmunt Mieczysław Zieliński.

Ksiądz Zieliński z okazji obchodów 60-lecia istnienia bydgoskiego oddziału TP KUL, oraz zbliżającego się 100-lecia istnienia KUL ksiądz wygłosił wykład pt. „Katolicyzm polski w zmieniających się warunkach historycznych – rozbiory – komunizm – niepodległość”.

Specjalnego gościa przywitał ks. dr Michał Adamczyk. Wyłożył życiorys księdza Zielińskiego i wygłosił laudację na jego temat.

Ksiądz profesor Zygmunt Mieczysław Zieliński pochodzi z Nakła (urodził się 16 grudnia 1931 w Cekcynie), jest długoletnim, obecnie już emerytowanym, profesorem zwyczajnym KUL. Był członkiem Komisji Historii Najnowszej i Komisji Badań nad Polonią PAN, Komitetu Nauk Historycznych PAN, a okresowo zasiadał w jego prezydium. Wypromował 46 doktorów. Ksiądz jest autorem około 850 publikacji, w tym prawie 50 książek. Zainteresowania naukowe księdza profesora obejmują: dzieje papiestwa i historię Kościoła w XIX i XX w., historię i kulturę Niemiec, a także stosunki polsko-niemieckie. Ksiądz specjalizuje się również w: stosunkach polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej, sytuacji Kościoła w zaborze pruskim w XIX, a także dziejach mniejszości niemieckiej w Polsce oraz dziejach prasy katolickiej i histori Kościoła w Polsce po II wojnie światowej.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor