Wydarzenia 7 lut 2017 | Andrzej Pawełczak
Tropi esesmanów od 35 lat. Lista profesora Lasika z UKW

Aleksander Lasik, prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, jest autorem opracowania - spisu esesmanów, członków załogi niemieckiego obozu zagłady KL Auschwitz. To pierwsza na świecie taka kompleksowa baza, zawierająca dane osobowe 8502 funkcjonariuszy SS, którzy brali udział w eksterminacji więźniów.

Lista, opracowana przez prof. Aleksandra Lasika, została kilka dni temu opublikowana na stronach Instytutu Pamięci Narodowej, pamięci.pl oraz truthaboutcamps.eu. Oprócz imion i nazwisk esesmanów zamieszczone są także ich zdjęcia i często wyroki, jakie otrzymali oni za swoją zbrodniczą działalność. Z tego spisu żyje jeszcze kilkudziesięciu funkcjonariuszy SS.

Jak mówi prof. Lasik, kwerendą zajął już w 1982 roku. Podstawą stworzenia tej listy były oryginalne dokumenty niemieckie oraz dokumentacja powojenna. Początkowo można było korzystać tylko z polskich archiwów, w połowie lat 90. także z zasobów amerykańskiego archiwum w Berlinie.

Badania zresztą objęły nie tylko KL Auschwitz. W kartotece Aleksandra Lasika jest około 26 tysięcy nazwisk członków załóg wszystkich niemieckich obozów.

Lista esesmanów z KL Auschwitz to początek wielkiego międzynarodowego projektu, którego celem jest poszerzenie wiedzy na temat najnowszej historii Polski i Europy. W planach IPN jest rozwinięcie tej bazy o załogi innych obozów koncentracyjnych. Publikowanie nazwisk funkcjonariuszy SS, którzy dokonywali aktów ludobójstwa w obozach zagłady, jest odpowiedzią IPN na falę szkalujących Polskę publikacji zagranicznych, głównie niemieckich mediów, gdzie używa się fałszującego historię sformułowania „polskie obozy koncentracyjne”.

W 2014 roku prof. Aleksander Lasik został powołany w charakterze biegłego historyka przez Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie dla potrzeb śledztwa dotyczącego zbrodni popełnionych w KL Auschwitz-Birkenau, prowadzonego przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Aleksander Lasik jest socjologiem i historykiem, specjalizującym się w historii III Rzeszy, organizacji SS oraz systemie niemieckich obozów koncentracyjnych. Jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 2013 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Historii Najnowszej i Dziejów Migracji UKW.

Rozmowa z prof. Aleksandrem Lasikiem  w „Tygodniku Bydgoskim” już 16 lutego.