Wydarzenia 2 mar 2017 | Magdalena Liczkowska
Minister Rafalska w Bydgoszczy: 500+ działa jak należy

Umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jedynie w ostateczności, ograniczenie liczebności tych ośrodków oraz podwyższenie wieku przebywających tam dzieci to główne założenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które podkreśliła Elżbieta Rafalska podczas dzisiejszego pobytu w Bydgoszczy.

Minister Elżbieta Rafalska przyjechała do Bydgoszczy, aby spotkać się z przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Wspólnie z podsekretarzem stanu Elżbietą Bojanowską, wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem i wojewodą kujawsko-pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem minister weźmie udział w dyskusji o polityce społecznej na poziomie powiatów. Spotkanie ma na celu przede wszystkim wymianę dobrych praktyk między województwami oraz zebranie uwag dotyczących działania Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

 

Zrobimy wszystko, żeby jak najmniej dzieci trafiało do pieczy zastępczej

 

Przed konferencją, Elżbieta Rafalska zwróciła uwagę na problematykę związaną z pieczą zastępczą.

Naszym głównym celem jest rozwój usług kierowanych do rodzin zagrożonych ograniczeniem lub odebraniem praw rodzicielskich. Będziemy robić wszystko, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. To głównie rola asystentów rodziny – mówiła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Od lewej: wojewoda pomorski Dariusz Drelich, podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska, minister Elżbieta Rafalska oraz wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

 

W Polsce obecnie funkcjonuje 3906 asystentów rodziny pracujących bezpośrednio z osobami, których dotyczy problem odebrania praw rodzicielskich. Jak podkreśliła minister, wyniki pracy asystentów są już zauważalne, a liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej maleje. Wciąż jednak istnieją samorządy, które nie mają asystentów rodziny.

 

Chcielibyśmy przeprowadzić skuteczną deinstytucjonalizację pieczy zastępczej. Obniżyć liczebność placówek opiekuńczo-wychowawczych i podwyższyć wiek przebywających w nich dzieci. – podkreślała minister Rafalska. – Standardy zakładają że z dniem 1.01.2020 r. wiek dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie będzie niższy niż 10 lat, natomiast same placówki z początkiem 2021 roku uzyskują standard ośrodków maksymalnie 14-osobowych.

 

500+ działa jak należy

 

Elżbieta Rafalska odniosła się także do zarzutów marnotrawienia środków z programu 500+ przez część jego beneficjentów. – To mit, który nie stanowi tak ważnego problemu jak się mówi. Bardzo uważnie analizujemy dane związane z utratą i uzyskaniem dochodu. Rozmawiałam z samorządami i okazało się, że w części z nich nie ma w ogóle takiego problemu. W moim departamencie mówi się, że problem może dotyczyć kilku tysięcy osób, a samorządów mamy 2,5 tysiąca. Nasza wnikliwa analiza pokazuje, że nie jest to poważny problem.

 

 

 

 

Magdalena Liczkowska

Magdalena Liczkowska Autor

Redaktor/PR