Wydarzenia 15 mar 2017 | Wojciech Bielawa
Na S-10 między Bydgoszczą a Toruniem może zabraknąć pieniędzy

Szykują się cięcia w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023. Powód? Brak pieniędzy. Budowa drogi ekspresowej S-10 między Bydgoszczą a Toruniem stoi pod znakiem zapytania.

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają prace dotyczące wprowadzenia zmian w Programie Budowy Dróg Krajowych na lat 2014 – 2023 (z perspektywa do 2025 r.). Obecne władze resortu twierdzą, że poprzedni rząd znacząco przeszacował możliwości inwestycyjne.

Konieczność wprowadzenia tych zmian wynika przede wszystkim z braku pokrycia finansowego na wszystkie ujęte w nim tytuły inwestycyjne. Na realizację programu, Rada Ministrów przyjmując uchwałę 8 września 2015 r. przeznaczyła 107 mld zł. Środki te są dalece niewystarczające na wywiązanie się ze wszystkich przyjętych zobowiązań zapisanych w programie, bowiem realizacja umieszczonych w nim przedsięwzięć infrastrukturalnych wymaga zapewnienia blisko 200 mld zł. - informuje Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Kiedy powstanie S-10?

Odcinek S-10 między Bydgoszczą a Toruniem jest jednym z sześciu, który może zostać skreślony z priorytetowej listy. O przyszłość ekspresówki dopytywał ministerstwo poseł Paweł Olszewski. - Czy budowa drogi S10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń jest uzależniona od znalezienia partnera prywatnego dla inwestycji? Czy ewentualne znalezienie partnera prywatnego dla inwestycji oznaczałoby opłaty dla mieszkańców korzystających z tego odcinka? - pyta w interpelacji poseł PO.

Ministerstwo wyklucza możliwość, aby przejazd za odcinek między Bydgoszczą a Toruniem był płatny. - Nie jest intencją resortu wprowadzanie opłat dla użytkowników akurat na tym odcinku – rozwiewa wątpliwości Jerzy Szmit.

Na temat terminu budowy MIiB nie daje jednoznacznej odpowiedzi:

„Budowa drogi ekspresowej S-10 pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem została ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (…) Przedmiotowe zadanie znajduje się na etapie prac przygotowawczych związanych z opracowaniem niezbędnej dokumentacji i uzyskaniem decyzji administracyjnych. (...) Dnia 28 listopada 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą zadania - firmą Mosty Katowice Sp. z o.o. Zgodnie z warunkami umowy na opracowanie dokumentacji wykonawca ma 17 miesięcy od daty jej zawarcia. (…) Na chwilę obecną trwają prace przygotowawcze dla tego odcinka, tak by był on możliwy do wdrożenia jeszcze w obecnej perspektywie UE. (…) Dalsze decyzje Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o kierowaniu poszczególnych inwestycji do realizacji, w tym przedmiotowej inwestycji, będą podejmowane w miarę postępu trwających prac.” - czytamy w odpowiedzi na interpelację posła Olszewskiego.

Wojciech Bielawa

Wojciech Bielawa Autor

Redaktor prowadzący