Wydarzenia 10 lut 2018 | Michał Jędryka
Ojczyzną wiary jest rozum

Grupa bydgoskich pielgrzymów od środy do niedzieli przebywa w Fatimie na wyjątkowych rekolekcjach. Prowadzi je znany ks. profesor Tadeusz Guz, filozof z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 
Do Fatimy przyjechała z tym kaznodzieją grupa 50 osób z całej Polski, w tym siedemnastu bydgoszczan, wśród których jest m. in. ks. Janusz Mnichowski - długoletni proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej, a następnie pierwszy ojciec duchowny bydgoskiego seminarium. 
 
Rekolekcjonista przedstawia w swoich konferencjach słowa objawień fatimskich i rozważa je z punktu widzenia filozoficznego, czyli stawia pytania najbardziej podstawowe. Wyjaśniał on słuchaczom na przykładzie objawie fatimskich strukturę duszy ludzkiej, której władzami są rozum, wola i pamięć. Rozum zadaje pytania typu co to jest? Jakie to jest? Dlaczego jest takie? I Bóg objawiając się człowiekowi objawia mu dane o Sobie, zgodne z rozumem, dające się ująć w pojęcia. Na przykład, że Bóg jest jeden w trzech osobach, że stworzył świat z niczego, że doskonałość świata została zraniona przez ludzki grzech, że Syn Boży dokonał dzieła odkupienia. Są to prawdy, które zdolne jest przyjąć tylko istota rozumna. Wiara szuka zrozumienia. Wiara jest niemożliwa bez rozumu. Ojczyzną wiary jest rozum - dowodził ks. profesor.
 
Ale - wyjaśniał ks. Tadeusz Guz na przykładzie fatimskich objawień - oprócz rozumu dusza ludzka ma inną władzę. Jest to wola, za pomocą której człowiek czegoś chce, a czegoś innego nie chce. Objawienie odnosi się nie tylko do rozumu, ale do woli. Bóg objawia człowiekowi nie tylko prawdę o nim, ale i swoje oczekiwania wobec niego. Istotą więc relacji z Bogiem jest odpowiedź na te oczekiwania. Ona została wyrażona w dziecięcym prostym pytaniu dzieci fatimskich "Czego Pani sobie od nas życzy?" Taką postawę winien człowiek przyjmować wobec Boga.
 
Obszerne fragmenty nauk rekolekcyjnych ks. prof. Tadeusza Guza z Fatimy będą dostępne wkrótce jako filmy na portalu Katolicka Bydgoszcz. Nauki te odnoszą się również do polskiej rzeczywistości społecznej. Ks. prof. Guz w kontekście wierności prawdzie odnosi się też do trwającego sporu o niemieckie obozy śmierci.