Wydarzenia 23 paź 2017 | Andrzej Pawełczak
Prezydenci miast regionu wspólnie o S-10

fot. Urząd Miasta Bydgoszczy

Prezydenci Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia, Torunia i Włocławka przyjęli wspólne stanowisko w sprawie aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Chodzi o budowę drogi ekspresowej S-10, a także rozbudowę innych ważnych dróg krajowych w naszym województwie.

Wspólne stanowisko zostało podpisane w poniedziałek, 23 października, w Bydgoszczy podczas Konwentu Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wzięli w nim udział prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, prezydent Grudziądza Robert Malinowski, prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, prezydent Torunia Michał Zaleski, zastępca prezydenta Włocławka Magdalena Korpolak-Komorowska, a także pełnomocnik wojewody kujawsko-pomorskiego ds. gospodarczych Paweł Bukowski i Rafał Pietrucień, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Prezydenci pięciu miast wystosowali apel do rządu o kolejną aktualizację Programu Budowy Dróg Krajowych, w której uwzględniona zostanie budowa drogi ekspresowej S-10, w szczególności odcinka Bydgoszcz-Toruń z węzłami drogowymi: Toruń Południe (Czerniewice) oraz Toruń Kluczyki (Podgórz).

„Jednym z największych ograniczeń rozwoju reprezentowanych przez nas ośrodków miejskich jest stan dróg krajowych, w szczególności drogi krajowej nr 10, która tylko w małym fragmencie ma status drogi ekspresowej. Aktualizacja Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), w której nie określono dat realizacji budowy, powoduje, że obecny niekorzystny stan może pozostać na długie lata.

Już z prostej, graficznej analizy drogowej mapy Polski wynika istotne, centralne znaczenie drogi nr 10 na terenie województwa kujawsko-Pomorskiego. Jako część Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, opisywana droga razem z drogą ekspresową S-5 obsługują strategiczne połączenia północ-południe oraz wschód-zachód” - czytamy, między innymi, w apelu skierowanym do rządu.

Prezydenci zgłosili także pilną potrzebę rozbudowy drogi krajowej nr 62 - na odcinku Pikutowo (węzeł autostrady A1) -Włocławek, a także drogi krajowej nr 25 na odcinku Bydgoszcz-Inowrocław oraz drogi krajowej nr 15 na odcinku Inowrocław-Toruń.