Wydarzenia 16 kwi 18:09 | mk
ProNatura zawiesza przyjmowanie odpadów z Torunia. Toruńska spółka wydała oświadczenie

mat. Urzędu Miasta Bydgoszczy (Bydgoszcz.pl)

Zamknięcie stacji przeładunkowej w Toruniu i zawieszenie przyjmowania odpadów z gmin toruńskich w czwartek (15 kwietnia) ogłosiła bydgoska spółka ProNatura. Powodem ma być zaleganie MPO w Toruniu z opłatami. Toruńskie przedsiębiorstwo twierdzi jednak, że stawka była nadal przedmiotem negocjacji.

Zamknięcie stacji przeładunkowej w Toruniu i zawieszenie przyjmowania odpadów do spalania mają nastąpić 20 kwietnia. Jako przyczynę wskazano zaległości finansowe. - Miejska spółka przestała regulować należności objęte fakturami - mówił w czwartek (15 kwietnia) podczas briefingu online Konrad Mikołajski, prezes ProNatury.

Opłaty wpływały, ale niższe, niż te, na które opiewały rachunki wystawione przez bydgoską spółkę: o 136 tys. zł za styczeń i 114 tys. zł za luty. - Wezwaliśmy do dobrowolnego uregulowania należności, odbyły się rozmowy z prezesem MPO, niestety bez skutku - dodał Mikołajski.

Tłumaczył także, że umowa z 2016 roku pozwala ProNaturze na wstrzymanie przyjmowania odpadów w przypadku zaległości finansowych. Spółka wystąpiła też o uregulowanie sprawy do sądu.

Negocjacje trwały

Toruńskie Miejskie Przesbiębiorstwo Oczyszczania po briefingu wydało oświadczenie. Wskazuje w nim, że negocjacje w sprawie stawek za spalanie odpadów nie zostały zakończone. „MPO Sp. z o.o. uważa więc za nieuzasadnione żądanie zapłaty kwoty uznawanej przez oba miasta za podlegające dalszym negocjacjom. Jeszcze w dniu briefingu: 15.04.2021 r. wpłynęło do naszej Spółki pismo ProNatury Sp. z o.o. wskazujące na jej wolę w zakresie bezpośrednich rozmów, na które niezwłocznie, w tym samym  dniu (nie mając świadomości o medialnej aktywności drugiej strony) udzieliliśmy odpowiedzi” - czytamy w piśmie.

„Tym samym nadal jesteśmy przekonani, iż ze strony ProNatury Sp. z o.o. nie nastąpią jakiekolwiek działania, których skutki mogłyby mieć negatywny wpływ na gospodarkę odpadami komunalnymi realizowaną przez naszą Spółkę we współpracy z bydgoskim Zakładem Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych" - dodaje zarząd spółki.

Zagrożenie dla projektu unijnego?

Spalarnia w Bydgoszczy powstała w wyniku projektu unijnego, po otrzymaniu 300 mln złotych dofinansowania. W 2009 roku zawarto porozumienie w sprawie jej budowy; określono wówczas, że będzie ona obsługiwać region bydgosko-toruński. Umowa dotycząca projektu określa, jak tłumaczył w czwartek (15 kwietnia) zastępca prezydenta miasta Michał Sztybel, że Miasto nie może na spalarni „zarabiać”. Ewentualna  „nadwyżka” nie może być wyższa niż dwa proc., i ma zostać przeznaczona tylko na remonty, naprawy czy inwestycje związane z instalacją. Stawki są, jak wskazywał, równe dla wszystkich samorządów. Powoływał się także na zapis umowy mówiący, że ProNatura ma prawo ostatecznie ustalić stawkę - gdyby druga strona żądała stawki przynoszącej bydgoskiemu przedsiębiorstwu straty.

ProNatura uważa, że to właśnie taka sytuacja. Toruńskie przedsiębiorstwo nie zgadza się na stawkę żądaną przez spółkę (286 zł za tonę śmieci). Michał Sztybel argumentował jednak, że instalacja ProNatury ma najniższą cenę w województwie kujawsko-pomorskim i jedną z najniższych w kraju.

Zarząd MPO podnosi w swoim oświadczeniu, że zamknięcie stacji przeładunkowej w Toruniu mogłoby „zagrozić trwałości projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i jednocześnie mieć bezpośredni, negatywny wpływ na jakość życia mieszkańców naszego miasta i regionu”.

Całe oświadczenie MPO publikujemy poniżej.

Oświadczenie Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu
po briefingu MKUO ProNatura Spółka z o.o. w Bydgoszczy i Miasta Bydgoszcz z dnia 15.04.2021 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu oświadcza, iż od dnia 1.01.2021 r. dokonuje terminowej zapłaty za przekazywane do przetworzenia w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy odpady w kwocie nie podlegającej, mającym nadal miejsce w zakresie jej ostatecznej wartości, negocjacjom prowadzonym przez właścicieli obu spółek: Gminę Miasta Toruń i Miasto Bydgoszcz.

O swoim stanowisku spółka poinformowała ProNaturę Sp. z o.o. pisemnie ze znacznym wyprzedzeniem. W wyniku inicjatywy MPO Sp. z o.o. strony nieprzerwanie od początku 2021 r. nadal prowadzą pisemne negocjacje w zakresie wszelkich kwestii, które mogłyby budzić wątpliwości interpretacyjne dotyczące zgodnego rozumienia zapisów łączącej je umowy, zawartej wyłącznie w celu realizacji Porozumienia Międzygminnego podpisanego przez Gminę Miasta Toruń i Miasto Bydgoszcz w dniu 29.10.2009 r.

Stanowisko MPO Sp. z o.o. wyrażone wielokrotnie w pisemnej korespondencji nie może stanowić więc dla ProNatury Sp. z o.o. jakiegokolwiek zaskoczenia. Nasza Spółka jednoznacznie oświadczała, iż jako podmiot, którego jedynym  właścicielem jest Gmina Miasta Toruń nie może dokonać zapłaty za wykonane przez jej bydgoskiego partnera handlowego usługi w wysokości wyższej od kwoty jednoznacznie określonej przez obie gminy. Do chwili obecnej trwają bowiem negocjacje Gminy Miasta Toruń z Miastem Bydgoszcz w zakresie ustalenia wysokości stawki za odbiór odpadów przekazywanych do usytuowanej na terenie Bydgoszczy spalarni (tzw.  „ceny na bramie”).

MPO Sp. z o.o. uważa więc za nieuzasadnione żądanie zapłaty kwoty uznawanej przez oba miasta za podlegającej dalszym negocjacjom. Jeszcze w dniu briefingu:15.04.2021 r. wpłynęło do naszej Spółki pismo ProNatury Sp. z o.o. wskazujące na jej wolę w zakresie bezpośrednich rozmów, na które niezwłocznie, w tym samym  dniu (nie mając świadomości o medialnej aktywności drugiej strony umowy) udzieliliśmy odpowiedzi.

Tym samym nadal jesteśmy przekonani, iż ze strony ProNatury Sp. z o.o. nie nastąpią jakiekolwiek działania, których skutki mogłyby mieć negatywny wpływ na gospodarkę odpadami komunalnymi realizowaną przez naszą Spółkę we współpracy z bydgoskim Zakładem Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

Działania takie mogłyby zagrozić trwałości projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i jednocześnie mieć bezpośredni, negatywny wpływ na jakość życia mieszkańców naszego miasta i regionu.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu

 

mk Autor