Wydarzenia 24 paź 2017 | Andrzej Pawełczak
Ratujemy bydgoskie cmentarze

Pieniądze zebrane podczas tegorocznej kwesty mają zostać przeznaczone na renowację m.in. rzeźby Matki Bożej na cmentarzu Nowofarnym

W tym roku już po raz dwudziesty odbędzie się kwesta na ratowanie bydgoskich cmentarzy. – Dzięki corocznej, prowadzonej od 1997 roku akcji, udało się odnowić wiele nagrobków, przede wszystkim na cmentarzach Starofarnym i Nowofarnym – mówi prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy Jerzy Derenda.

Kwesta rozpoczyna się już w środę, 25 października. W śródmieściu i na Starówce pojawią się uczniowie ze szkolnych kół TMMB. – W zbiórce co roku uczestniczy coraz więcej młodzieży. W tym roku to grupa ponad 200 uczniów z 12 bydoskich szkół – mówi Jerzy Derenda.

W czwartek, 26 października, w Filharmonii Pomorskiej – przed i po koncercie „Requiem”-  kwestować będą dziennikarze TVP 3.

W niedzielę, 29 października, w godzinach 9.00-16.00, odbędzie się kwesta na cmentarzach na Nowofarnym oraz parafialnym przy ul. Kossaka, gdzie w zbiórce uczestniczyć będą przedstawiciele Rad Osiedli Szwederowo i  Górzyskowo.

We wtorek, 31 października oraz środę, 1 listopada, w godzinach 9.00-16.00 kwesta prowadzona będzie na cmentarzu Starofarnym (z udziałem przedstawicieli Rady Osiedla Okole), a 1 listopada także na cmentarzu przy Wiślanej.

- Pieniądze pozyskane podczas tegorocznej kwesty w całości zostaną pzreznaczone na ratowanie nagrobków i pomników najstarszych bydgoskich nekropolii, wytypowanych wspólnie z miejskim konserwatorem zabytków – mówi Jerzy Derenda.

Na cmentarzu Starofarnym są to: bezimienny grób powstały po 1900 roku, będący prawdopodobnie miejscem pochówku dzieci zmarłych na początku XX wieku; nagrobek Anastezego Drzycimskiego (1884-1931) o dużej wartości zabytkowej – uszkodzona jest rzeźba nagrobna Chrystusa (poutrącane ramiona) – przewidziana jest renowacja całości; oraz nagrobek Zofii Żuchowskiej przy kaplicy Warmińskich – uszkodzona jest rzeźba Zbawiciela (szata, poutrącane dłonie) – także przewodziana jest remowacja całości.

Na cmentarzu Nowofarnym natomiast do renowacji wskazana została kwatera polskich żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej. Odnowiona ma zostać pomnik, przede wszystkim rzeźba przedstawiająca Matkę Bożą jako Królową Polski. Pomnik powstał 15 sierpnia 1930 roku w rocznicę „cudu nad Wisłą” Jeden z napisów głosi: „Królowo Polski obdarz Koroną wiecznej chwały Tych, którzy obronili Polskę i Europę przed nawałą bolszewicką”.

W ubiegłym roku podczas kwesty zebrano 21 tysięcy złotych. Cała kwota została przenaczona na renowację w sumie czterech nagrobków na cmentarzu Starofarnym.