Wydarzenia 13 maj 2017 | Redakcja
Różaniec przy spichrzach w 100. rocznicę objawień fatimskich

W 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie do modlitwy różańcowej zaprosiła Akcja Katolicka Diecezji Bydgoskiej:Teresa Misiewicz, Hanna Marchlik, Edward Małachowski i Albin Zieliński.

 Uroczystości rozpoczęły się koncertem Orkiestry Dętej  Kujawia z Koronowa,  a następnie odmówiono różaniec fatimski.

Zgromadzenie modlitewnie, wygłaszając słowo wstępne, rozpoczął ks. Andrzej Marmurowicz, a całość wraz z różańcem, z aktywnym udziałem wiernych, prowadził ksiądz dr Jacek Bratkowski, salezjanin.

Pięć tajemnic radosnych różańca poprowadzili: pierwszą - członkowie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, drugą - członkowie fundacji Drużyna Mieszka, trzecią - Wspólnoty i Stowarzyszenia  Katolickie, czwartą - przedstawiciele Róż Różańcowych, piątą -  przedstawiciele świata nauki, kultury i polityki.

Teksty sześciu objawień fatimskich odczytali członkowie zarządu Diak.  W amfiteatrze przy Mostowej nie zabrakło lokalnych polityków, głównie Prawa i Sprawiedliwości, z posłem Tomaszem Latosem na czele, oraz radnymi dr Grażyną Szabelską, Krystianem Frelichowskim i Bogdanem Dzakanowski. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali  pamiątkowe pakiety jubileuszowe, których przygotowano 500 sztuk. 

Redakcja Autor