Wydarzenia 29 wrz 2017 | Redaktor
Rusza  głosowanie na projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego

W niedzielę (1 października) rozpocznie się głosowanie na projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Te z największą liczbą głosów trafią do realizacji.

Pod głosowanie trafi rekordowa liczba, prawie 300 projektów. W tym roku zarezerwowano na ten cel niemal 10 milionów złotych.

Najłatwiej oddać głos poprzez aplikację internetową. W tym celu należy wejść na stronę www.bydgoszcz.pl/bbo. Następnie podać swoje dane osobowe, wybrać osiedle  i inwestycję do realizacji. Aplikacja uruchomiona zostanie od niedzieli (1 października).

Można też skorzystać z papierowej karty do głosowania. Po wypełnieniu należy ją wrzucić do jednej z blisko 100 urn ustawionych w bydgoskich szkołach i młodzieżowych domach kultury. Można ja samemu wydrukować lub otrzymać w ratuszu (Jezuicka 2, pokój nr 8).

Głosowanie potrwa do 31 października. Mogą w nim wziąć udział osoby zamieszkałe w Bydgoszczy, która ukończyły 16 lat. W tym roku można zagłosować na projekty do kwoty przeznaczonej na jedno wybrane osiedle - na przykład zaznaczyć 3 zadania, których wartość po zsumowaniu nie przekroczy środków na dane osiedle. W sytuacji, gdy głosujący wziął udział w głosowaniu kilkukrotnie, wszystkie oddane przez niego głosy będą  nieważne. Do wyboru jest blisko 300 zadań ulokowanych na wszystkich  29 osiedlach.

Bydgoszczanie w trakcie obecnej edycji zgłosili blisko 500 pomysłów dotyczących między innymi  lepszego  zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, budowy nowych chodników, parkingów, deptaków, instalacji  monitoringu, wprowadzeniem nowych atrakcji w przestrzeń miasta.  Latem zostały one zweryfikowane przez merytoryczne wydziały i jednostki Urzędu Miasta Bydgoszczy. Sprawdzano m.in. czy projekt były zgodny z zasadami określonymi w zarządzeniu,  czy nie narusza obowiązujących przepisów prawa; sprawdzono  techniczne lub technologiczne możliwości realizacji;  urealniane były kosztorysy. Weryfikowano też, czy nie kolidują  z innymi zamierzeniami miasta lub są już częścią przygotowanych inwestycji.  Z wynikami weryfikacji z podziałem na poszczególne osiedla można zapoznać się na stronie www.bdgbo.pl.

W ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego najwięcej projektów dotyczy doposażenia terenów rekreacyjnych (siłownie, place zabaw, boiska, skateparki,  ławki, wybiegi dla psów, skwery, ogrody). Dużą drugą grupę stanowią przedsięwzięcia związane z poprawą infrastruktury drogowej (parkingi, ulice, chodniki, deptaki,  dosadzanie drzew, wiaty przystankowe). BBO obejmuje też grupę pomysłów związanych z poprawą bezpieczeństwa (kamery monitoringu, poprawa oświetlenia, progi zwalniające). W tym roku pojawiły się też zadania  związane z estetyką przestrzeni publicznej i jego wizerunkiem (aranżacja wiat przystankowych, neony promocyjne, tablice, odnową zabytkowych pojazdów).

Więcej informacji na temat Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego znajduje się :
na Facebooku  www.facebook.com/bdgbo, na stronie www  www.bdgbo.pl.
Dodatkowe Informacje można też uzyskać pisząc na adres  budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl, dzwoniąc na numer  - 52 58-59-26

Dla bydgoszczan chcących promować ideę BBO przygotowano bezpłatne plakaty, które można na przykład umieścić na swojej posesji, tablicy ogłoszeń w bloku lub miejscu pracy. Po odbiór materiałów można się zgłaszać na ul. Jezuicką 2, pokój nr 8, w godzinach pracy Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Ważne liczby
•    Liczba projektów poddanych pod głosowanie – 274 (w poprzedniej edycji 178).
•    Wartość Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego  – 9,84 mln zł
•    Wartość wszystkich zgłoszonych zadań - 80 mln zł

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor