Stary Fordon 8 lis 2020 | kp
Nowy blask Starego Fordonu. Kolejny przetarg na rewitalizację dzielnicy

fot. ZDMiKP

W Starym Fordonie kompleksowo zrewitalizowane mają zostać uliczki i tereny zielone pomiędzy ulicą Bydgoską i brzegiem Wisły. W tej dzielnicy Bydgoszczy ma powstać także skatepark, pumptruck, plac zabaw, ścianki wspinaczkowe i boisko do siatkówki plażowej.

Planowane zmiany dotyczą: Promenady (przebudowa istniejącego odcinka od ul. Nad Wisłą do Filomatów wraz z jej przedłużeniem w kierunku wschodnim aż do wału przeciwpowodziowego w rejonie ulicy Rybaki), ul. Filomatów (wraz z zejściem na ul. Promenada), Zakładowej, Nad Wisłą, Frycza Modrzewskiego (do budowanego umocnionego nabrzeża), odcinka ul. Kapeluszników (od ulicy Sikorskiego w kierunku Wisły), ul. Rybaki (część północna) oraz Kapeluszników (w kierunku terenów rekreacyjnych nad Wisłą).

Całość ma mieć estetyczny i kameralny charakter. Nawierzchnia ułożona zostanie z kamiennej kostki oraz płyt chodnikowych. Poza tym wykorzystana zostanie także granitowa kostka, która pozostała po remontach ul. Bydgoskiej oraz Starego Rynku. Jak zaznacza Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, projekt zakłada również budowę i przebudowę wszelkiej infrastruktury technicznej występującej w pasach drogowych oraz na terenach rekreacyjnych.

mat. ZDMiKP

Inwestycje okiem prezydenta Bydgoszczy

– To jeden z najważniejszych elementów rewitalizacji tej części miasta – stwierdził Rafał Bruski. – Powstanie przestrzeń, która będzie służyć nie tylko mieszkańcom. Tworzymy miejsce, które z pewnością przyciągnie turystów. Uruchomiliśmy już wcześniej wiele innych inwestycji. Trwają prace przy remontach kamienic, wykonawcy przygotowują się do budowy nabrzeża i przebudowy Rynku. Część zadań jak na przykład remont ulicy Bydgoskiej jest już zakończony – wymienia prezydent.

Rafał Bruski podkreśla, że wszystkie inwestycje były konsultowane z mieszkańcami Fordonu, a przy tym dziękuje im za zaangażowanie i wsparcie.

Odpoczynek w Starym Fordonie

Infrastruktura rekreacyjna rozlokowana będzie w pasie zieleni nad Wisłą. Mieszkańcy będą tam mogli skorzystać m.in. ze skateparku, toru dla rowerzystów, placu zabaw oraz placu ćwiczeń, a także ze ścianki wspinaczkowej i boiska do siatkówki plażowej.

mat. ZDMiKP

W ramach zadania przebudowane zostanie także podwórko przy ul. Sikorskiego 2. Poza tym projekt zakłada elementy przyjazne środowisku – dużą liczbę nasadzeń drzew i krzewów oraz budowę ścieżek dydaktycznych na terenach o dużej wartości przyrodniczej.

Prace, po podpisaniu umowy z wykonawcą, zajmą około 2,5 roku i będą dzielone na etapy. Zleceniobiorca zobowiązany jest udzielić 5-letniej gwarancji na swoje roboty. Miasto zadbało już o niezbędną dokumentację i pozwolenia.

 

Inne inwestycje związane z rewitalizacją:

źródło: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

 

kp Autor