Bydgoszcz 18 sie 2020 | kp
Bydgoskie ulice gruntowe utwardzone. Podsumowanie pięciu ostatnich lat

fot. ZDMiKP

W latach 2015-2020 powstało 35 kilometrów ulic osiedlowych z twardą nawierzchnią. Koszt tych inwestycji wyniósł 94 miliony złotych. Kolejne lata mają przynieść dalsze zmiany związane z modernizacją dróg.

W ciągu pięciu lat twardą nawierzchnię zyskało ponad 120 odcinków miejskich dróg. Zadania zrealizowano, korzystając z różnych programów: 10 km powstało w oparciu o wieloletni program utwardzania ulic gruntowych.

Jak informują drogowcy, na decyzję o rewitalizacji danej ulicy ma wpływ kilka rzeczy – gęstość zaludnienia, ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta (połączenie z układem dróg podstawowych i innymi drogami twardymi) oraz wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu.

Przy realizacji tego typu inwestycji pod uwagę może być brana również przepuszczalność gruntu, a także liczba pojazdów ciężarowych korzystających z danej drogi. Część dróg powstało również w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75 i BBO.

Szczegółowe sprawozdanie drogowców publikujemy poniżej.

1. Wieloletni Program Utwardzenia Ulic Gruntowych

Program jest realizowany w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy, a pakiet zadań do realizacji zostaje wybrany na podstawie określonych parametrów (m.in.: gęstość zaludnienia, ważność ulicy w układzie transportowym miasta, długości dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu).

Na realizację programu w latach 2016-22 zabezpieczono ponad 130 mln zł.
Co roku na budowę ulic osiedlowych gwarantowanych jest nie mniej niż 17 mln zł. Środki, których nie można wykorzystać w danym roku, przechodzą na rok następny.

fot. ZDMiKP

2. Program Inicjatyw Lokalnych 25/75

W przedmiotowym programie większość kosztów (75%) ponosi miasto, a mniejszą część (25%) wnioskujący mieszkańcy. Warto dodać, że istnieje możliwość podniesienia dofinansowania przez miasto aż do 85%, jeśli wnioskodawcy wcześniej finansowali budowę wodociągu i kanalizacji. Dzięki temu można skorzystać z dodatkowej bonifikaty na wkład własny.

fot. ZDMiKP

3. Bydgoski Budżet Obywatelski

Zasada działania programu polega na wydzieleniu z budżetu miasta kwoty, na realizację konkretnych zadań zgłaszanych przez mieszkańców Bydgoszczy. Do realizacji są kierowane projekty, które uzyskują największą liczbę głosów. Do wyboru są trzy rodzaje projektów, wszystkie znane z poprzedniej edycji: duże zadania ponadosiedlowe, projekty na wybranych osiedlach oraz małe projekty społeczne.

fot. ZDMiKP

4. Pilotażowy program utwardzania dróg płytami ażurowymi. Tego typu zadania realizujemy głównie na terenach o dużej przepuszczalności gruntu, w miejscach nienarażonych na częste przejazdy ciężarówek. Zależy nam też na utrzymaniu ciągłości utwardzanych ulic z innymi istniejącymi drogami twardymi oraz poprawie tą technologią dojazdu do osiedlowych obiektów użyteczności publicznej.

fot. ZDMiKP

5. Wiele ulic udało się przebudować też przy realizacji dużych inwestycji drogowych. W ten sposób utwardzona nawierzchnia pojawiła się na kolejnych 29 ulicach gruntowych.

fot. ZDMiKP

6. Ulice zbudowane przez zewnętrznych inwestorów. Część ulic budują inwestorzy, którym zależy na wygodnym i bezpiecznym dojeździe do wznoszonych hal i budynków. W ten sposób powstało kilka nowych odcinków ulic lub były one gruntownie wyremontowane. Z racji pełnionej funkcji najczęściej otrzymują one nawierzchnie asfaltowe.

źródło: zdmikp.bydgoszcz.pl

 

kp Autor