Bydgoszcz 20 cze 2019 | Redaktor

Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa zapytała wiosną swoich członków, czy chcieliby, aby w ich nieruchomości dobudować windę. Odpowiedziało niewielu, a wśród ankietowanych przeważyli przeciwnicy tego pomysłu.

O pomyśle pisaliśmy w artykule pt. Czy dobudować windy w Fordonie? Spółdzielnia prowadzi sondaż opinii.

Teraz FSM informuje:

Przeprowadzona w dniach od 18 do 26 kwietnia ankieta i analiza wyników pozwala na wysunięcie następujących wniosków:

Oddanie w terminie 1596 ankiet oznacza, że tylko 10 proc. osób posiadających lokale w zasobach spółdzielni jest aktywnie zainteresowanych dobudową windy,

Wśród oddanych ankiet  57,27 proc. głosów było przeciwnych i 42,73 proc. pozytywnych,

Bardzo duże rozproszenie głosów i mała reprezentacja przypadająca na poszczególne klatki,

100 proc. odpowiedzi na ankietę udzielili właściciele lokali w zaledwie dwóch klatkach schodowych.

Jednocześnie do dnia dzisiejszego nie ma jednoznacznego stanowiska ze strony Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odpowiedzialnego za program „Dostępność  Plus”  co do dofinansowania budowy wind ze środków pomocowych.

Wyniki ankiety jednoznacznie pokazują, że nasze starania nie mają odzwierciedlenia w zainteresowaniu po stronie członków FSM. Tak jak informowaliśmy we wcześniejszych publikacjach, nie będziemy budować wind na siłę.

Źródło: FSM

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor