Bydgoszcz 2 wrz 2020 | BR
Nowy program inspekcji pracy „Bezpiecznie w szkole”  [KONFERENCJA]

fot. Anna Kopeć

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy wprowadza nowy program profilaktyczny pt. „Bezpiecznie w szkole” w związku z zagrożeniem spowodowanym epidemią wirusa SARS-CoV-2.

„Jest to program prewencyjny i ma na celu pomoc. Nie ma on charakteru kontroli.  Skala tego programu jest bardzo duża. Ilość spotkań i szkoleń nigdy dotąd nie była zaplanowana w tak dużej ilości. Program ma służyć pomocą w ocenie ryzyka zawodowego. Polega to na znalezieniu zagrożenia oraz rozwiązań jak się przed nim zabezpieczyć. Informacja o naszych działaniach prewencyjnych dotrze do każdej szkoły za pośrednictwem kuratorium oświaty.

Planowana jest wizytacja kilkudziesięciu szkół na tydzień. 12 inspektorów oddelegowanych jest do pracy w terenie. Chcemy uzbroić dyrektorów w wiedzę. Będą też organizowane szersze szkolenia w formie internetowej. Pierwsze wizytacje rozpoczną się już w tym tygodniu” – mówił zastępca okręgowego inspektora pracy.

Została także przygotowana prezentacja multimedialna „Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole”.

„Ma ona na celu pomóc dyrektorom w dokonaniu aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w związku z zagrożeniem wirusem SarsCOv2.  Podczas oceny ryzyka należy wziąć pod uwagę także zagrożenie chemiczne (stosowanie płynów do dezynfekcji) oraz zagrożenie psycho-społeczne, czyli lęk o własne życie i zdrowie pracowników” – podkreśliła nadinspektor pracy Katarzyna Borowiecka

„Mamy obecnie szczególny czas. Inspektorzy w terenie składają krótkie wizyty określając dalsze działania pracowników inspekcji pracy we współpracy ze środowiskiem oświatowym. Liczymy na współprace z kuratorium oświaty oraz związkami zawodowymi. Tylko dobra współpraca może zaowocować korzystnymi rozwiązaniami. Jesteśmy po to, by wspierać placówki oświatowe” – powiedział okręgowy inspektor pracy Zbigniew Studziński.

BR

BR Autor

Redaktor