Bydgoszcz 8 gru 2018 | Redaktor

Miasto pozyskało ponad 500 tys. zł na realizację projektu „Młodzi zdolni, kompetentni wolontariusze” – informuje ratusz. Dzięki temu aż 120 osób do 29. roku życia będzie mogło skorzystać ze szkoleń i warsztatów, które przydadzą się w pracy związanej z organizacjami pozarządowymi.

Projekt adresowany jest do osób młodych (15–29 lat), mieszkających lub uczących się w Bydgoszczy, którzy chcieliby zaangażować się w działania społeczne. Przynajmniej 20 proc. uczestników będą stanowić osoby niepełnosprawne.

Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, sytuacji prawnej  wolontariuszy, potrzeb ludzi o różnym stopniu niepełnosprawności, działania III sektora,  prowadzenia kół wolontariackich w szkołach oraz zarządzania wolontariatem w NGO, skutecznego rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji. Uczestnicy zdobędą także praktyczną wiedzę z zakresu postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, kształcenia wrażliwości społecznej, świadomego uczestnictwa w życiu publicznym, czy kształtowania postawy odpowiedzialności za rozwój lokalnego środowiska

W projekcie zostanie zatrudniony psycholog, który przeprowadzi wieloetapową ocenę kompetencji społecznych uczestników oraz dokona doboru szkoleń i warsztatów do ich indywidualnych potrzeb. Zostanie też zatrudniony Asystent Osoby Niepełnosprawnej, który będzie wspierał osoby z niepełno sprawnościami  uczestniczące w projekcie.

Będą również organizowane działania dodatkowe tj. spotkania z przedstawicielami NGO oraz wizyty studyjne w podmiotach zajmujących się opieką nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz dziećmi.

Po zakończeniu szkoleń, młodzi ludzie będą mogli działać na rzecz wspólnot lokalnych poprzez powoływanie nowych stowarzyszeń, fundacji oraz organizowanie imprez kulturalnych. Ponadto będą mogli pełnić rolę liderów zespołów i koordynatorów wolontariatu. Dodatkowo, zadania  będą mogli działać jako wolontariusze w placówkach opieki, przy organizacji imprez kulturalnych oraz animacjach.

Projekt będzie realizowany przez Zespół ds. Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych, z wykorzystaniem nowo utworzonego Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w budynku przy ul. Gdańskiej 5.

Pieniądze na realizację zadania pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER), Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze”.

Wartość całkowita projektu: 547 700 zł

Dofinansowanie UE: 531 269 zł

Wkład własny miasta: 16 431 zł

Źródło: Oficjalny Serwis Bydgoszczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor