Bydgoszcz 12 lip 2019 | Redaktor

Bydgoska Straż Miejska ogłosiła nabór na stanowisko do spraw obsługi monitoringu wizyjnego miasta, tzw. „dozorca”.

Aby ubiegać się o to stanowiska bezwzględnie wymagane jest wykształcenie średnie i umiejętność obsługi komputera. Dodatkowymi atutami będzie znajomość topografii miasta Bydgoszczy, umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność i spostrzegawczość.

W zakresie wykonywanych zadań znajduje się, m.in. „stała obserwacja obrazu na monitorach wizyjnych poprzez wybieranie obrazu z kolejnych kamer rejonów monitorowanych, wykonywanie niezbędnej dokumentacji związanej z procesem przetwarzania danych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego, współpraca z funkcjonariuszami policji, straży w zakresie niezbędnym do wykonania własnych czynności”.

Praca „dozorcy” wykonywana jest przy sztucznym oświetleniu i wymaga obsługi monitora ekranowego powyżej czterech godzin. Jest to praca siedząca w systemie zmianowym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (CV i kopia świadectwa szkolnego) należy opatrzyć klauzulą (ze złożonym podpisem) o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Straż Miejską w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Leśna 12, w celu rekrutacji do pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania umieszczonej na stronie BIP Straży Miejskiej w Bydgoszczy.”

Dokumenty w zaklejonych kopertach z adnotacją „dotyczy naboru na stanowisko dozorcy” należy składać do dnia 17 lipca 2019 roku w siedzibie Straży Miejskiej w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 12, 85-676 Bydgoszcz; tel. 52-58-58-765. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Źródło: Straż Miejska w Bydgoszczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor