Bydgoszcz 4 mar 2019 | Redaktor

Drugi etap naboru do miejskich przedszkoli trwa od poniedziałku (4 marca). Dotyczy on tych maluchów, które po raz pierwszy będą uczęszczać do placówki. Rodzice składając wniosek powinni wskazać trzy przedszkola, do których chcieliby posłać dziecko – informuje ratusz.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. W systemie można sprawdzić ofertę poszczególnych placówek klikając w zakładkę „Oferta”. Znajdziemy tam dokładny opis przedszkola, tworzone oddziały, informację o prowadzonych zajęciach, placu zabaw czy ogrodzie itp.

Tutaj link do platformy rekrutacyjnej

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 rozpoczęła się 20 lutego 2019 roku. W pierwszym etapie dotyczyła ona wyłącznie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną.

Rodzice mogą wybrać aż trzy placówki, do których chcieliby posłać dziecko – kolejność jest istotna – na pierwszym miejscu wskazujemy przedszkole, na którym najbardziej nam zależy. Jeśli z powodu braku miejsc dziecko nie będzie mogło uczęszczać do tej placówki, program będzie szukał  miejsca w przedszkolach wskazanych przez rodziców jako kolejne.

 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 10 kwietnia o godz. 12.

Rodzice będą musieli złożyć w placówce potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki.

W dniu 24 kwietnia 2019 r.  nastąpi opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Miasto przygotowało ok. 1 700 miejsc na rok szkolny 2019/2020. W pierwszej kolejności musimy zapewnić miejsca dla dzieci objętych  obowiązkiem przedszkolnym.

 W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto obowiązują  w pierwszej kolejności kryteria ustawowe, a w przypadku równej liczbie punktów  kandydatów  określone w uchwale  przez  Radę Miasta Bydgoszczy:

  • Dziecko 6-letnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania
  • Dziecko, którego oboje  rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo lub studiują w trybie stacjonarnym
  • Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru, lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru oraz dziecko, którego rodzeństwo ukończy edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru
  • Dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) albo rodzic (opiekun prawny) mieszkają/a w Bydgoszczy i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym   w Bydgoszczy
  • Dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej
  • Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor