Bydgoszcz 24 maj 11:00 | Redaktor
Startuje kolejna edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego!

fot. BBO, Facebook

Dziś (24 maja) rozpoczyna się kolejna, 12. edycja programu Bydgoski Budżet Obywatelski. To doskonała okazja dla mieszkanek i mieszkańców Bydgoszczy, aby wziąć sprawy w swoje ręce i zdecydować, na co zostanie przeznaczone 16 mln złotych.

Bydgoszczanki i bydgoszczanie chcą mieć wpływ na miasto i chętnie dzielą się ciekawymi pomysłami – mówi Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Cieszę się, że wprowadzając Bydgoski Budżet Obywatelski 12 lat temu daliśmy im do tego narzędzia. Efekty widać na każdym osiedlu. Zaczynaliśmy od prostych projektów, jak place zabaw, czy plenerowe siłownie. Teraz realizujemy szereg innych zadań, w tym także zadania o charakterze ponadosiedlowym np. nowe drogi rowerowe czy rewitalizację terenów nad Kanałem Bydgoskim, a także przyciągające tysiące uczestników imprezy plenerowe. Siłą tych projektów jest to, że pochodzą od mieszkanek i mieszkańców. Zachęcam do podzielenia się kolejnymi pomysłami. Te, które zdobędą największe wsparcie w trakcie głosowania, będziemy konsekwentnie realizować.

Każdą edycję poprzedzają konsultacje. W tym roku pytano mieszkańców m.in. o sposoby głosowania, realizację zadań na terenach niebędących własnością miasta, czy zmniejszenie liczby  kategorii. Po przeanalizowaniu uwag mieszkańców wspólnie z Radą ds. Partycypacji Społecznej, zdecydowano o zastąpieniu infolinii telefonicznej stacjonarnymi punktami do głosowania. W kolejnym roku możliwe będzie także zgłoszenie projektu na terenach niebędących własnością miasta. Nie zmienilono poszczególnych kategorii projektów - do dyspozycji bydgoszczan pozostanie zgłaszanie projektów w kategorii ponadosiedlowej, osiedlowej, społecznej czy mikroprojektów osiedlowych.

Aby zgłosić projekt wystarczy wypełnić prosty formularz zgłoszeniowy, znajdziesz go na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie elektronicznie. Projekty można zgłaszać od 24 maja od godz. 12.00 do 30 czerwca włącznie. Podczas wypełniania formularza wystarczy wskazać kategorię projektu, uzupełnić jego nazwę, lokalizację, szacunkowy koszt oraz opis. Pamiętaj! Wskazanie konkretnej lokalizacji inwestycji jest bardzo ważne, szczególnie w czasie weryfikacji. Cały proces będzie przebiegał sprawniej, jeśli podasz konkretne miejsce, np. numer działki/obrębu (można to sprawdzić TUTAJ) lub numer pobliskiego budynku czy miejsca. Jeśli nie posiadasz takich danych, wystarczy podanie innego punktu orientacyjnego lub dołączenie zdjęcia z zaznaczonym konkretnym fragmentem, np. zrzutu ekranu z mapy.

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Bydgoszczy: nie musisz być zameldowany na terenie miasta, wystarczy, że tu mieszkasz. Nie ma także ograniczeń wiekowych, jednak należy pamiętać, że osoby małoletnie muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

W ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego do dyspozycji jest blisko 16 mln zł.

Projekty dzielą się na cztery kategorie:

  • Osiedlowe: Projekty dla 29 osiedli, wartość jednego projektu nie może przekroczyć środków przeznaczonych na dane osiedle, które dostępne są TUTAJ. W kategorii projektów osiedlowych do wydania jest łącznie 13,7 mln zł.
  • Ponadosiedlowe: Projekty o wartości do 1,54 mln zł. Do każdego takiego  projektu niezbędne jest dołączenie trzech uchwał Rad Osiedli.
  • Społeczne: Projekty nieinwestycyjne, do 38,6 tys. zł każdy.
  • Mikroprojekty osiedlowe: Projekty do 10 tys. zł każdy.

Pamiętaj, że podczas zgłaszania projektu społecznego lub mikroprojektu osiedlowego o charakterze społecznym należy wskazać: charakterystykę projektu z uwzględnieniem jego nazwy, rodzaju i celu, określenie miejsca i ram czasowych projektu, określenie planowanych rezultatów projektu z uwzględnieniem np. liczby osób korzystających z projektu, liczby godzin/wydarzeń, budżetu projektu (zawierającego szacunkowe koszty z podziałem na kategorie tych kosztów np. koszty osobowe, rzeczowe) - informacje, w formie załącznika, można dołączyć na etapie składania projektu lub w terminie 7 dni od tego momentu przesłać na adres mailowy budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl. Wzór formularza dostępny jest TUTAJ.

Każdy mieszkaniec może zgłosić maksymalnie 12 projektów: 3 osiedlowe, 3 ponadosiedlowe, 3 społeczne i 3 mikroprojekty osiedlowe.

Podczas wszystkich edycji programu udało się zrealizować łącznie ponad 600 zadań, zdecydowana większość to zadania inwestycyjne. Mieszkańcy skorzystali też ze 100 wydarzeń – m.in. koncertów, warsztatów, animacji dla dzieci, spacerów z przewodnikiem itp. W 2023 roku, podczas etapu zgłaszania projektów, mieszkańcy podzielili się pomysłami na ponad 800 zadań – zarówno inwestycji, jak i działań „miękkich”. Zaangażowanie mieszkańców przełożyło się także na etap głosowania podczas którego oddano ponad 30 proc. więcej głosów względem roku poprzedniego, co przełożyło się na blisko 100 000 głosów.

Budżet obywatelski to Twoja szansa na realne zmiany, to sposób na aktywne włączenie się w rozwój swojej okolicy. Masz wpływ na to, jak będą wyglądać Twoje najbliższe otoczenie i jakie inicjatywy będą realizowane.

W każdej chwili możesz liczyć na pomoc. Napisz na budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl lub skorzystaj z numeru telefonu 52-58-58-962, aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. Regulamin dostępny jest TUTAJ.

Kalendarium BBO w 2024 roku

  • Zgłaszanie projektów przez mieszkańców: od 24 maja od godz. 12.00 do 30 czerwca;
  • Weryfikacja przez Zespół ds. weryfikacji: do 30 października;
  • Dyżury konsultacyjne, warsztaty pisania wniosków: do 30 czerwca;
  • Weryfikacja obywatelska: do 15 września;
  • Głosowanie mieszkańców: od 4 listopada od godz. 12.00 do 30 listopada;
  • Ogłoszenie listy projektów do realizacji: 31 grudnia 2024 r.

źródło: UMB

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor