Bydgoszcz 14 sty 2018 | Redaktor
Uwaga! Ważna informacja dla użytkowników wieczystych nieruchomości

Zmiany dotyczą ulg dla użytkowników wieczystych nieruchomości i są związane z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jak informuje Wydział Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, wnioski dotyczące 50 proc. bonifikaty w opłacie rocznej, przysługującej użytkownikom wieczystym nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, których miesięczny dochód uzyskany w 2017 r., w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego, nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, należy składać do 1 marca 2018 r.

Druki wniosków dostępne są na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej lub w siedzibie Wydziału Mienia i Geodezji przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy (bud. A, pok. nr 1, 4, 11).

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor