Historia 28 lut 09:44 | kd
Dziewczęta od Rolbieskiej. Z historii Żeńskiego Katolickiego Gimnazjum Humanistycznego

102 lata temu (dokładnie 2 marca 1920 r.), pomimo trudności piętrzonych przez niemieckich członków magistratu, swoją działalność rozpoczęło Liceum Polskie w Bydgoszczy w gmachu szkolnym przy ul. Konarskiego 7, zajmując lokum dawnej niemieckiej Szkoły Średniej.

Dyrektorką nowo powstałej placówki dla dziewcząt, została zasłużona bydgoska nauczycielka Wanda Rolbieska. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 1921/1922 szkołę przeniesiono do nowego budynku przy ul. Stanisława Staszica 8-11 (dzisiaj nr 4). Dwa lata później szkoła oficjalnie otrzymała nazwę Żeńskiego Katolickiego Gimnazjum Humanistycznego.

Szkoła, adresowana do panien „z dobrych domów” (czesne wynosiło całkiem sporo bo 15 zł, przy urzędniczych zarobkach rzędu 100 zł miesięcznie), szybko zyskała dobra renomę za sprawą energicznej i przedsiębiorczej dyrektorki. Wanda Rolbieska dbała o wszechstronny rozwój „swoich dziewcząt”. Uczennice bywały często w Muzeum Miejskim (otwartym w 1923 roku) oraz Teatrze, same również, pod okiem pedagogów, przygotowując spektakle. Po lekcjach, na boisku szkolnym grały w siatkówkę, a zimą jeździły na łyżwach na lodowisku, znajdującym się w miejscu, gdzie dzisiaj stoi Filharmonia Pomorska. Szkoła organizowała również wyjazdy, tzw. wycieczki naukowe, w różne rejony Polski, m.in. do: Gniezna, Poznania, Wejherowa, Helu, Łodzi, Częstochowy, Warszawy (zwiedzanie Belwederu), Krakowa, Wieliczki, Zakopanego, Wilna i Puszczy Białowieskiej, czy też Lwowa.

Rolbieska, jeszcze w czasach zaborów zaangażowana w tajne nauczanie, duży nacisk kładła nie tylko na wysoki poziom edukacji (szczególnie w obszarze jeżyków obcych – Rolbieska była filologiem angielskim), ale również na kształcenie charakteru i moralne wychowanie swoich podopiecznych. W auli szkoły urządzono kaplicę, w której, w każdą niedzielę, o godzinie 9, spotykało się, na mszy świętej, grono pedagogiczne wraz z gimnazjalistkami. Przy szkole działała również drużyna harcerska im. królowej Jadwigi.

Same uczennice w 1929 roku, z okazji 10. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, z własnej inicjatywy, utworzyły fundusz stypendialny dla mniej zamożnych koleżanek. Z kolei w maju 1934 roku podopieczne dyr. Rolbieskiej podjęły się redagowania szkolnego czasopisma pn. „Dziewczęta w mundurkach”.

Opracował: Mateusz Soliński/KPCK
Fotografia: Przed wejściem do Żeńskiego Katolickiego Gimnazjum Humanistycznego Miasta Bydgoszczy, 1923-1924, źródło: fotopolska

kd Autor