Katolicka Bydgoszcz 12 maj 12:27 | Krzysztof Drozdowski
PILNE! Bp Jan Tyrawa odchodzi. Bp Wiesław Śmigiel został administratorem apostolskim „sede vacante”

bp Jan Tyrawa/fot. Anna Kopeć (archiwum)

Biskup Jan Tyrawa złożył rezygnację, którą przyjął papież Franciszek.

Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała o rezygnacji biskupa Jana Tyrawy z pełnienia przez niego funkcji ordynariusza Diecezji Bydgoskiej.

Jego miejsce, na razie na zasadzie „sede vacante” (do czasu obsadzenia urzędu) zajmie biskup toruński Wiesław Śmigiel.

Poniżej pełen komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce:

K O M U N I K A T

Ojciec Święty Franciszek:

  1. Przyjął rezygnację biskupa Jana Tyrawy z posługi biskupa bydgoskiego.
  2. Mianował administratora apostolskiego diecezji bydgoskiej sede vacante w osobie biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

Warszawa, 12 maja 2021 roku.

 Episkopat opublikował także wyjaśnienia związane z rezygnacją biskupa bydgoskiego:

W następstwie formalnych zgłoszeń, Stolica Apostolska – działając zgodnie z motu proprio Vos estis lux mundi – przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy w sprawach o nadużycia seksualne wobec osób małoletnich ze strony niektórych księży pracujących w diecezji bydgoskiej.

Po zakończeniu tego postępowania, mając na uwadze również inne trudności w zarządzaniu diecezją, biskup bydgoski złożył rezygnację z pełnienia swojej posługi, przyjętą dziś przez Ojca Świętego.

Warszawa, dnia 12 maja 2021 roku

Krzysztof Drozdowski

Krzysztof Drozdowski Autor

Publicysta, autor wielu książek historycznych.