Komunikacja 5 lut 18:11 | Redaktor
Ulica Toruńska otwarta w jednym kierunku [RAPORT WS. MOSTU UNIWERSYTECKIEGO]

Otwarcie Toruńskiej ma pomóc udrożnić bydgoskie ulice po zamknięciu mostu Uniwersyteckiego/fot. Anna Kopeć,

W piątek (5 lutego) ul. Toruńska została otwarta w kierunku ronda Toruńskiego, co ma pomóc rozładować ruch. Drogowcy informują też, że most Uniwersytecki zostanie podparty stalowymi klatkami. Wykonanie podpór będzie wiązać się z rozbiórką fragmentów bulwarów.  

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy opublikował II raport w sprawie mostu Uniwersyteckiego.

Informuje w nim, że obiekt ma zostać podparty stalowymi klatkami, ustawionymi „w min. czterech rzędach na szerokości obiektu mostowego pomiędzy punktami mocowań want”.

Zakładamy, że przewidziane do podparcia elementy zostaną na tym etapie ustawione w sposób umożliwiający późniejsze wykorzystanie ich do właściwych prac naprawczych. Należy dodać, ze na obecnym etapie podparcie zostanie wykonane w sposób nie naruszający statyki obiektu mostowego na zasadzie tzw. wybranych luzów” tj. bez wywierania jakichkolwiek sił na sam obiekt mostowy. W ramach podparcia zostaną przygotowane również odpowiednie miejsca na ustawienie w przyszłości urządzeń wspierających proces naprawczy

– czytamy w raporcie.

Prace na nabrzeżu i w wodzie

Roboty będą musiały być prowadzone zarówno na nabrzeżu, jak i w samej Brdzie. Ze względu na zimową aurę podpory w wodzie nie zostaną zamontowane z pomocą sprzętu pływackiego. „Prawdopodobnie przystąpimy do wykonania tymczasowych wygrodzeń w nurcie rzeki z wykorzystaniem typowego sprzętu operującego z brzegów oraz mostu” – zapowiadają drogowcy. I uprzedzają, że montaż podpór będzie wiązał się z rozbiórką fragmentów bulwarów.

Trwa kompletowanie dokumentów potrzebnych do zamówienia podpór; wykonawca robót ma zostać wyłoniony w procedurze bezprzetargowej.

Ulica Toruńska otwarta w jednym kierunku

Zamknięcie mostu Uniwersyteckiego spowodowało znaczne utrudnienia komunikacyjne. Częściowo rozładować ruch ma otwarcie ul. Toruńskiej od ronda Bernardyńskiego w kierunku ronda Toruńskiego. „Jak tylko pozwoli na to sytuacja na budowie ul. Kujawskiej, wdrożony zostanie również II etap tego zadania, czyli otwarcie dla ruchu ul. Toruńskiej w kierunku ronda Bernardyńskiego” – obiecują drogowcy.

Odśnieżanie zamkniętej trasy

Zarząd informuje też o usuwaniu śniegu z mostu Uniwersyteckiego. „Zalegający śnieg, a szczególnie jego kilkudniowy odkład, obciąża konstrukcję mostu zależnie od grubości od kilku do kilkudziesięciu kilogramów na metr kwadratowy. Tym samym w świetle posiadanej ekspertyzy mówiącej o wystąpieniu awarii węzłów mocujących już pod własnym ciężarem mostu zmuszeni jesteśmy pilnie do przeciwdziałania dodatkowym obciążeniom śniegiem” – czytamy w raporcie.

Zamknięty most, 3 lutego 2020 roku/fot. Anna Kopeć

Prace prowadzone są ręcznie i z wykorzystaniem lekkiego sprzętu, używano jest też chemia drogowa.

ZDMiKP a Politechnika Gdańska

Drogowcy odnieśli się też do kolejnego oświadczenia Politechniki Gdańskiej w sprawie mostu oraz do wymiany pism między rektorem uczelni a prezydentem Bydgoszczy. Politechnika podważa m.in. zasadność zamknięcia obiektu w oparciu o jedną ekspertyzę.

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi dotyczącymi roli Politechniki Gdańskiej w sprawie mostu Uniwersyteckiego, oraz przekazywanymi informacjami o obecnym zaproszeniu tej jednostki przez Transprojekt Gdański do współpracy przy ocenie zaistniałego stanu mostu Uniwersyteckiego informujemy, że:

– Politechnika Gdańska brała czynny udział na etapie realizacji mostu Uniwersyteckiego w latach 2010–2013, o czym informowała m.in. na łamach branżowej prasy ogólnopolskiej

– nieprawdą jest, że Politechnika Gdańska trzymała informacje o uszkodzeniu mostu Uniwersyteckiego dopiero po jego zamknięciu w styczniu 2021 roku, ponieważ już w lipcu 2020 roku została poinformowana przez projektanta mostu Tadeusza Stefanowskiego o problemie z mocowaniem want, a w dniu 11 lipca 2020 roku przedstawiciel Politechniki brał czynny udział w spotkaniu w siedzibie ZDMiKP

– napisano.

źródło: Zarząd Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Cały raport publikujemy poniżej:

RAPORT nr 2 z działań naprawczych ZDMiKP – Most Uniwersytecki (05.02.2021)

 

 1. Działania zmierzające do podparcia obiektu 

  W sprawie związanej z podparciem uszkodzonego obiektu mostowego rozpoznano dogłębnie techniczne możliwości podparcia i jego zakresu.

  Zadanie związane z podparciem będzie musiało być zrealizowane z wykorzystaniem kolumn ustawionych w min. 4 rzędach na szerokości obiektu mostowego pomiędzy punktami mocowań want. Podpory będą wykonane z klatek (elementów przestrzennych kratowych) z rur stalowych.

  Zakładamy, że przewidziane do podparcia elementy zostaną na tym etapie ustawione w sposób umożliwiający późniejsze wykorzystanie ich do właściwych prac naprawczych. Należy dodać, ze na obecnym etapie podparcie zostanie wykonane w sposób nie naruszający statyki obiektu mostowego na zasadzie tzw. „ wybranych luzów" tj. bez wywierania jakichkolwiek sił na sam obiekt mostowy. W ramach podparcia zostaną przygotowane również odpowiednie miejsca na ustawienie w przyszłości urządzeń wspierających proces naprawczy.

  Z uwagi konieczność prowadzenia prac zarówno na bulwarach jak w korycie rz. Brdy prace będą miały różny stopień skomplikowania. Pierwotnie zakładano użycie do realizacji podpór w wodzie wykorzystanie sprzętu pływającego , jednak z uwagi na panujące obecnie warunki atmosferyczne, skute lodem miejsca przestoju holowników przez pierwszy okres realizacji nie będziemy mogli wykorzystać do prac związanych z wznoszeniem podpór sprzętu pływającego. Aby zrealizować zamierzenie podparcia pomimo trudnych warunków pogodowych prawdopodobnie przystąpimy do wykonania tymczasowych wygrodzeń w nurcie rzeki z wykorzystaniem typowego sprzętu operującego z brzegów oraz mostu. Z pewnością wykonanie podpór będzie związane z rozbiórką fragmentów nabrzeża, bulwarów.

  Obecnie kompletujemy zestaw niezbędnych dokumentów w celu zaproszenia do negocjacji w trybie bezprzetargowym potencjalnego Wykonawcę prac. Taki tryb działania pozwoli na szybsze zrealizowanie prac i zapobiegniecie możliwym dalszym uszkodzeniom obiektu.

  2. Zmiana organizacji ruchu przy rondzie Bernardyńskim

  Zgodnie z obietnicą i w celu minimalizowania utrudnień drogowych w tej części miasta, dnia 5 lutego otwarta dla ruchu pojazdów została ul. Toruńską - od ronda Bernardyńskiego w kierunku ronda Toruńskiego.

  Jak tylko pozwoli na to sytuacja na budowie ul. Kujawskiej, wdrożony zostanie również II etap tego zadania, czyli otwarcie dla ruchu ul. Toruńskiej w kierunku ronda Bernardyńskiego.
  OBECNIE OTWARTY ZOSTAŁ ODCINEK ul. TORUŃSKIEJ od ronda Bernardyńskiego w kierunku ronda Toruńskiego.
 2. Bieżące działania utrzymaniowe 
  Obecne niesprzyjające warunki pogodowe, częste opady śniegu i deszczu ze śniegiem oraz temperatury ujemne, powodują odkładanie się pokrywy śnieżnej na zamkniętym mocie Uniwersyteckim. Zalegający śnieg, a szczególnie jego kilkudniowy odkład obciąża konstrukcję mostu zależnie od grubości od kilku do kilkudziesięciu kilogramów na 1 m2.
  Tym samym w świetle posiadanej ekspertyzy mówiącej o wystąpieniu awarii węzłów mocujących już pod własnym ciężarem mostu zmuszeni jesteśmy pilnie do przeciwdziałania dodatkowym obciążeniom śniegiem.

  Niezwłocznie przystępujemy do odśnieżenia konstrukcji mostu oraz zabezpieczenia nawierzchni odpowiednimi środkami chemii drogowej.

  Prace związane z odśnieżaniem są już prowadzone ręcznie oraz z wykorzystaniem lekkiego sprzętu dotychczas wykorzystywanego przy pracach na nawierzchniach chodników.
  Działania będziemy prowadzić sukcesywne z częstotliwością dostosowaną do opadów śniegu.

 3. Informacja na temat doniesień medialnych o udziale Politechniki Gdańskiej w sprawie mostu Uniwersyteckiego

  W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi dotyczącymi roli Politechniki Gdańskiej w sprawie mostu Uniwersyteckiego, oraz przekazywanymi informacjami o obecnym zaproszeniu tej jednostki przez Transprojekt Gdański do współpracy przy ocenie zaistniałego stanu mostu Uniwersyteckiego informujemy, że:

- Politechnika Gdańska brała czynny udział na etapie realizacji mostu Uniwersyteckiego w latach 2010-2013, o czym informowała m.in. na łamach branżowej prasy ogólnopolskiej

- nieprawdą jest, że Politechnika Gdańska trzymała informacje o uszkodzeniu mostu Uniwersyteckiego dopiero po jego zamknięciu w styczniu 2021 roku, ponieważ już w lipcu 2020 roku została poinformowana przez projektanta mostu Tadeusza Stefanowskiego o problemie z mocowaniem want, a w dniu 11 lipca 2020 roku przedstawiciel Politechniki brał czynny udział w spotkaniu w siedzibie ZDMiKP - pisaliśmy o tym TUTAJ

DOKUMENTY / PISMA / ZAŁĄCZNIKI:

-  Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego przekazane do Rektora Politechniki Gdańskiej Pana Krzysztofa Wilde - z dnia 02.luty 2021 roku –TREŚĆ PISMA

- Odpowiedź Rektora PG do Prezydenta Miasta Bydgoszczy - z dnia 04 lutego 2021 roku - TREŚĆ PISMA

- Odpowiedź Prezydenta Miasta Bydgoszczy na otrzymane stanoiwsko Politechniki Gdańskiej - z dnia 05 lutego 2021 roku - TREŚĆ PISMA

 

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor