Kultura 17 mar 23:25 | Jacek Kargól
„Kolory życia. Hanna i Jacek Żuławscy”. Wystawa twórczości artystycznego małżeństwa w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy

„Kolory życia. Hanna i Jacek Żuławscy” /fot. Jacek Kargól

Tylko do 29 marca można oglądać interesującą wystawę małżeństwa Hanny i Jacka Żuławskich, wszechstronnych twórców i pedagogów, której wernisaż miał miejsce we wtorek 20 lutego o godzinie 18.00.

 

Na wernisażu, który rozpoczął się 20. lutego o godzinie 18.00, wśród wielu zwiedzających pojawiło się sporo gości spoza Bydgoszczy. Obecnością zaszczyciła galerię także Ewa Żuławska-Bogacka, bratanica Jacka Żuławskiego. Wystawiane obiekty pochodzą z prywatnej kolekcji, powstałej poprzez pozyskanie spuścizny znajdującej się w zbiorach rodzinnych spadkobierców Żuławskich. Na wystawie znalazło się niemal 200 prac spośród prawie 400 obiektów.
Hanna i Jacek Żuławscy to artyści bardzo zasłużeni dla Trójmiasta: jako współtwórcy wyższego szkolnictwa artystycznego na Wybrzeżu, aktywni działacze regionalnego Związku Polskich Artystów Plastyków, czy autorzy koncepcji i wykonawcy pracujący przy wystroju powojennej rekonstrukcji gdańskiej Starówki.
Przed wystawą prace były poddawane konserwacji przez około 1,5 roku w pracowni NCP.Art - miejscu zajmującym się w szerokim ujęciu dziełami sztuki. Główna działalność NCP.Art to wykonywanie analiz nieniszczących i konserwacja dzieł malarstwa sztalugowego i rzeźby oraz przeprowadzanie analiz dzieł w zakresie historii sztuki i ekspertyz potwierdzających autentyczność.

 

Hanna i Jacek Żuławscy przedstawiciele szkoły sopockiej, twórcy z bogatym wyksztalceniem i doświadczeniem artystycznym (szkoła paryska, nauki w pracowni Józefa Pankiewicza).
Reprezentanci charakterystycznego dla szkoły sopockiej koloryzmu. Wystawa okazuje rozwój artystyczny twórców na przestrzeni czasu i zmian, różnorodność technik, projektów i tematów. Zarówno portrety jak i martwe natury, sceny rodzajowe, pejzaże, kompozycje abstrakcyjne artystów są utrzymane w duchu postimpresjonizmu. Charakterystyczna dla obojga artystów jest inspiracja tradycją starożytności, mitologią grecką. Grafiki z wczesnego okresu twórczości, w różnych technikach warsztatowych, uzupełniają szerokie spektrum twórczości Żuławskich.
W szczególności prace malarskie i ceramiki Hanny Żuławskiej charakteryzują się niesamowicie subtelnym zestawieniem kolorów, zaczerpniętych z natury. Na wystawie zobaczymy bogaty dorobek artystyczny Żuławskich, prześledzimy ich życiową, interesującą drogę twórczą.

Inga Harasimowicz
17.03.2024

Hanna i Jacek Żuławscy to bez wątpienia jedni z najbardziej znanych i zasłużonych trójmiejskich artystów. Bez nich nie byłoby Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Sopocie, czy większości malowideł, zdobiących kamienice ulicy Długiej i Długiego Targu w Gdańsku. Byli też zaangażowani przy tworzeniu wystroju dworca w Gdyni.
(...)
Konwencja budowy obrazów oraz ich tony barwne wyraźnie wpisują malarstwo Żuławskich w tzw. szkołę sopocką z jej charakterystycznym koloryzmem, spajającym różnorodną tematykę. Zarówno portrety, jak i martwe natury, sceny rodzajowe (często groteskowe sytuacje opisujące rzeczywistość powojenną), pejzaże, a nawet kompozycje abstrakcyjne, utrzymane są w duchu postimpresjonizmu. To wynik doświadczenia wyniesionego z nauk w pracowniach paryskich, zwłaszcza Józefa Pankiewicza. Z kolei kadrowanie i budowanie planów obrazów wskazują wyraźnie na inspirację myślą Józefa Czapskiego. Charakterystyczny dla obojga artystów jest zwrot ku klasycyzmowi – czerpanie z tradycji starożytności poprzez sięganie po motywy z mitologii greckiej.


Aneta Duraj

Inga Kopciewicz /fot. Jacek Kargól

 

W czwartek, 21 marca 2024 o godz. 18.00 będzie miało miejsce oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Kolory życia”, które poprowadzi kuratorka wystawy – Inga Kopciewicz.

Inga Kopciewicz – historyk sztuki, przez ponad ćwierć wieku również muzealnik. Kustosz w Pracowni analiz i konserwacji dzieł sztuki NCP.Art w Bydgoszczy. Kuratorka i współkuratorka ponad 60 wystaw z zakresu sztuki przełomu XIX i XX w. oraz współczesnej, prezentowanych w muzeach i galeriach w Polsce oraz za granicą. Autorka i współautorka niemal 40 publikacji poświęconych sztuce: opracowań popularnonaukowych, katalogów i informatorów wystaw oraz artykułów. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki. 
Nagrodzona odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Medalem Prezydenta Miasta za pracę na rzecz Bydgoszczy.

 

Zdjęcia: Jacek Kargól


Źródła:
https://www.galeriabwa.bydgoszcz.pl/wystawa/hanna-i-jacek-zulawscy-kolory-zycia/
https://polnocna.tv/zkraju/szkola-sopocka-rzadzi-w-bydgoszczy/
https://ncp.art/o-nas/

 

Ekspozycji towarzyszy drukowany katalog wszystkich dzieł Hanny i Jacka Żuławskich wchodzących w skład bydgoskiej kolekcji.


Hanna Żuławska (właściwie Anna Klementyna), z domu Jasińska (1908-1988) – polska malarka, ceramik i pedagog. Urodziła się w rodzinie z tradycjami inteligenckimi i artystycznymi (ojciec był rzeźbiarzem, a stryj Piotr malarzem, członkiem stowarzyszenia „Pro Arte”).
Studiowała w latach 1930-1934 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa, w pracowniach T. Pruszkowskiego i F. Kowarskiego, a w latach 1935-1937 w Paryżu u J. Pankiewicza. Podczas studiów poznała swojego przyszłego męża Jacka Żuławskiego. 
Jesienią 1945 roku Hanna i Jacek Żuławscy, Juliusz Studnicki, Krystyna Łada-Studnicka, Janusz Strzałecki oraz Józefa i Marian Wnukowie powołali w Sopocie Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych. Z końcem roku zmieniono nazwę uczelni na Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Hanna Żuławska, posiadająca od 1938 r. jedynie absolutorium warszawskiej uczelni, zatrudniona została na Uczelni w charakterze starszego asystenta, a następnie adiunkta. Początkowo pracowała w pracowni rysunku ogólnego, później w pracowni malarstwa prof. J. Strzałeckiego. W 1947 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni prof. Kowarskiego, artystka obroniła dyplom ze specjalności „malarstwo”.
Z Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), była związana do 1978. Od 1964 do 1971 kierowała Katedrą Ceramiki Artystycznej na Wydziale Rzeźby, równocześnie w latach 1964-1966 była dziekanem tego wydziału. Od 1971 przez sześć lat prowadziła pracownię ceramiki artystycznej.
W latach 1956-1957 przewodziła grupie ceramików "Kadyny" (należeli do niej m.in. Edward Roguszczak, Swietlana Zerling, Maria Kuczyńska, Jacek Krenz, Hanna Główczewska).
Autorka wielu realizacji z dziedziny malarstwa monumentalnego oraz ceramiki dekoracyjnej m.in.: mozaiki w podcieniach domów na placu Konstytucji w Warszawie, dworcu kolejowym w Gdyni, mozaiki na hali Torwar w Warszawie, polichromii, sgraffitów i fresków. Jest również autorką dekoracji kilkunastu kamienic na Głównym Mieście w Gdańsku oraz Starym i Nowym Mieście w Warszawie.

Jacek Żuławski (1907-1976) – polski malarz, grafik, a także taternik i żeglarz. Profesor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku.
W 1927 roku rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni W. Jarockiego i W. Weissa. W 1929 roku przeniósł się do Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie studiował u F. Kowarskiego i L. Pękalskiego. W 1935 roku wyjechał do paryskiej pracowni J. Pankiewicza. W 1938 roku powrócił do Polski i osiedlił się w Gdyni. Na początku II wojny wrócił do Warszawy, gdzie w trakcie okupacji pracował jako malarz pokojowy, introligator i piekarz. W 1945 roku był jednym z inicjatorów wyjazdu do Gdańska grupy artystów w celu założenia wyższej uczelni artystycznej w nowo powstałej uczelni – Instytucie Sztuk Pięknych w Sopocie (następnie PWSSP, obecnie Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku). 
Od 1948 roku prowadził Pracownię Rysunku Wieczornego, a następnie pracownię Malarstwa Architektonicznego (od 1949 do 1965). Od 1952 roku, jako główny projektant, uczestniczył w rekonstrukcji budynków przy ulicy Długiej i Długiego Targu w Gdańsku (projekt wnętrz Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku; polichromia sali Białej i sali Zodiaków). 
W 1965 roku objął pracownię dyplomową malarstwa, którą prowadził do 1974 roku. Po przejściu na emeryturę przeniósł się do Warszawy gdzie wykonał projekty serii tkanin dla przedstawień teatralnych. Jego prace z dziedziny malarstwa sztalugowego były prezentowane na wystawach indywidualnych i grupowych w kraju oraz za granicą.