Kultura 17 sty 2020 | Redaktor
Miejskie stypendia trafiły do bydgoskich twórców [ZDJĘCIA]

Wśród stypendystów jest Krzysztof Drozdowski, pasjonat i popularyzator bydgoskiej historii/fot. Anna Kopeć

Wydawnictwa książkowe i muzyczne, wystawy – to niektóre cele, które zrealizują miejscy stypendyści. Dofinansowanie na swoje projekty w pierwszej w tym roku edycji konkursu otrzymało 26 osób. Spotkanie z laureatami odbyło się w czwartek (16 stycznia) w Miejskim Centrum Kultury.

Wnioski rozpatrywała Komisja stypendialna w składzie: Magdalena Zdończyk, dyrektor Biura Kultury Bydgoskiej, dr Marek Chamot, prof. WSG, Szymon Róg, radny Rady Miasta Bydgoszczy, Patrycja Jankowska, przedstawicielka Obywatelskiej Rady Kultury.

Zgłoszono 78 projektów. Dofinansowanie – w różnej kwocie – uzyskało 26 przedsięwzięć muzycznych, wydawniczych i dotyczących sztuk wizualnych. W ocenie brano pod uwagę: znaczenie przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej, walory promocyjne, zasięg oddziaływania, oryginalność pomysłu, dotychczasowe osiągnięcia artysty, racjonalność kalkulacji kosztów, trwałość rezultatu, wzbogaceniem oferty kulturalnej miasta.

Od lewej Magdalena Zdończyk, Wojciech Banach, fot. Anna Kopeć

LISTA TWÓRCÓW I ICH PROJEKTÓW OBJĘTYCH STYPENDIAMI:

PROJEKTY MUZYCZNE:

 1. Wojciech Jachna, Postprodukcja multimedialna wydawnictwa „Wojciech Jachna Squad” - 3 000 zł

 2. Leszek Goldyszewicz, Nagranie i wydanie płyty zespołu Wed Vuh - 4000 zł

 3. Grzegorz Pleszyński, „ODWAŻNI Z BOJAŹLIWYCH SZEREGÓW/ BRAVE WITH TIMID RANKS” – przygotowanie wersji elektronicznej albumu z muzyką - 4000 zł

 4. Elżbieta Izdebska #EarlyMusicDay – Międzynarodowy Dzień Muzyki Dawnej w Bydgoszczy - 4000 zł

 5. Marcin Gumiela, Skomponowanie utworu fortepianowego „Sempre nella memoria di Marianna II” na cztery ręce oraz realizacja nagrania audio-wideo - 4 000 zł

 6. Jakub Ziołek, Wydanie albumu muzycznego duetu Jakub Ziołek/Krzysztof  Ostrowski - 4000 zł

 7. Adam Kempa, Nagranie i wydanie albumu muzycznego „Unpublished/Undisclosed” zespołu Godot - 4000 zł

PROJEKTY WYDAWNICZE:

 1. Wiesław Trzeciakowski, „Śladami Novalisa. Biografia i analizy literackie” - 4500 zł

 2. Jerzy Puzowski, „Bydgoszcz stolicą kolejowych rozrachunków zagranicznych – w 100-lecie powrotu Miasta do macierzy” - 4500 zł

 3. Krzysztof Drozdowski, Przygotowanie i publikacja książki pt. „Zrzucić kajdany. Bydgoski świt wolności w styczniu 1920 roku” - 4500 zł

 4. Agnieszka Buzalska, Wydanie almanachu kawiarni literackiej „Modraczek”, zawierającego utwory literatów, którzy wystąpili od stycznia 2016 r. do grudnia 2019 r. - 4500 zł

 5. Michał Damazyn, „Bydgoszczan Portret Własny” tom 6 – przygotowanie i publikacja książki - 4500 zł

 6. Wojciech Banach, Wydanie książki poetyckiej pt. „Warkocz” - 4500 zł

 7. Magdalena Wolska,  Jubileuszowe wydanie publikacji z okazji 30-lecia działalności Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Bydgoszcz oraz 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej wraz z promocją publikacji - 4000 zł

 8. Dariusz Tomasz Lebioda, Publikacja zbioru wierszy pt. „Pocztówka z Puri”-  4500 zł

 9. Radosław Michna, Wydanie książki pt. „Pruskie szkolnictwo średnie w Bydgoszczy w latach 1815-1920” - 4500 zł

 10. Michał Tabaczyński, Promocja książki „Pokolenie wyżu depresyjnego. Biografia” - 4 500 zł

PROJEKTY DOTYCZĄCE SZTUK WIZUALNYCH, EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ, ANIMACJI KULTUROWEJ:

 1. Łukasz Maklakiewicz, Archeologia Fotografii Bydgoskiej – Stanisław Pac-Pomarnacki - 4000 zł

 2. Sebastian Rogowski, Realizacja projektu pt. „Dyskomfort” - 3500 zł

 3. Dariusz Gackowski, Wystawa fotograficzna „Geometria Miasta – Bydgoszcz” - 4500 zł

 4. Adam Juszkiewicz, Kunszt wartości - 4000 zł

 5. Edyta Jascheck-Wyporkiewicz, „Śladami Jerzego Riegla” w 10. rocznicę Grupy Fotograficznej GMK Bydgoszcz - 3 000 zł

 6. Michał Gerszewski, Wystawa fotograficzna „Bydgoszcz różnorodna” - 3000 zł

 7. Anna Niestatek, POSTACADEMISM II – przygotowanie i realizacja wystawy - 4000 zł

 8. Jarosław Majewski, Wystawa fotografii „Portret preparowany”- 4500 zł

 9. Katarzyna Małkiewicz SZUM – wystawa sztuki miejskiej/Urban art. Exhibition - 3000 zł

Wiesław Trzeciakowski/fot. Anna Kopeć

Ks. Michal Damazyn/fot. Anna Kopeć

Stypendia przyznawane są od 2012 roku, otrzymać je mogą osoby indywidualne lub grupa osób na konkretne przedsięwzięcia, projekty artystyczne i twórcze. Stypendia przyznawane są w kwocie do 6000 złotych na projekty realizowane w Polsce lub do 15 000 złotych na projekty realizowane za granicą.   

Początkowo, w latach 2012-2013 na realizację projektów przeznaczano w budżecie kwotę 300 000 złotych, w roku 2014 zwiększono ją do 390 000 złotych, a od 2015 roku - 510 000 złotych. W roku 2020 to kwota 310 000.

W oparciu o: Oficjalny Serwis Bydgoszczy, oprac. red.

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor