Kultura 24 lut 18:54 | Redaktor
Światłownia solidarna z Ukrainą

Grzegorz Dudziński/fot. Anna Kopeć

- Od dziś każdy koncert w Światłowni odbywać się będzie pod wspólnym hasłem „Solidarni z Ukrainą” - ogłosił szef Fundacji „Światłownia – Kultura bez barier” Grzegorz Dudziński.

A więc wojna! Czwartkowy poranek 24 lutego 2022 już zawsze kojarzyć się będzie z jawnym i bezprawnym atakiem Putina na wolną Ukrainę. Od dziś każdy koncert w Światłowni odbywać się będzie pod wspólnym hasłem „Solidarni z Ukrainą”. Może to niewiele, ale jak pisał Zbigniew Herbert: masz mało czasu, trzeba dać świadectwo.

Światłownia od wielu lat promuje pieśni z krainy łagodności. Oznacza to przestrzeń, w której najistotniejszą kwestią są rzeczywiste emocje. Nasi artyści opisuje świat zewnętrzny i wewnętrzny właśnie poprzez pryzmat emocji. W tej krainie generalnie ludzie nastawieni są do siebie pozytywnie. W tej krainie z dużą empatią podchodzi się do drugiego człowieka.

Nie chcę powielać podniosłych słów, które padły i zapewne padną w obliczu wojny toczące się na Ukrainie. Dziś rano zadałem sobie pytanie, co ja mogę zrobić, aby przeciwstawić się tej tragedii. Niewiele. Kluczowe decyzje leżą w rękach przywódców światowych mocarstw. Ja mogę jedynie pamiętać i głośno mówić o Ukraińcach ginących od rosyjskich kul. Mogę pamiętać, głośno mówić o matkach, opłakujących zabite synów i córki. Mogę być solidarnym z walczącą Ukrainą.

Zarząd Fundacji „Światłownia – Kultura bez barier” jednogłośnie przyjął, że od dzisiaj wszystkie koncerty w Światłowni odbywać się będą pod wspólnym hasłem: „Solidarni z Ukrainą”. Będziemy wspierać i promować akcje na rzecz naszych walczących o swoją ojczyznę sąsiadów. Zło zwycięża, kiedy dobrze ludzie są odwróceni. My nie będziemy odwróceni...

Grzegorz Dudziński

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor