Kultura 13 lis 18:32 | Redaktor
XII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy Bydgoszcz – 6-20 listopada 2022

Foto: Plakat festiwalowy

Decyzją Jury XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy do Półfinału Konkursu zakwalifikowali się:

1. Wu JunLin (China) F (9)
2. Pawlak Piotr (Poland) K (12)
3. Takubo Moka (Japan) Y (16)
4. Huang Yi-Teng (Taiwan) K (17)
5. Krzyżowski Mateusz (Poland) S (19)
6. Cecino Elia (Italy) F (24)
7. Okui Shio (Japan) F (27)
8. Vasilev Georgi (Bulgaria) F (28)
9. López Salas Pedro (Spain) F (34)
10. Saienko Danylo (Ukraine) S (39)
PÓŁFINAŁ / SEMI-FINAL
15 - 16 listopada 2022 / November 15th – 16th, 2022
10 uczestników / 10 participants
Sala koncertowa Filharmonii Pomorskiej im. Paderewskiego / Paderewski Pomeranian Philharmonic Concert Hall
Bydgoszcz, Szwalbego Street No. 6
Capella Bydgostiensis
dyrygent / conductor – Paweł Kapuła
15 listopada 2022 / November 15th, 2022
10.00 - 10.45 – recital  (9) Wu JunLin (China) F
10.45 - 11.30 – recital  (12) Pawlak Piotr (Poland) K
11.30 - 12.15 – recital  (16) Takubo Moka (Japan) Y
przerwa / break (30 min.)
12.45 - 13.30 – recital (17) Huang Yi-Teng (Taiwan) K
13.30 - 14.15 – recital (19) Krzyżowski Mateusz (Poland) S
przerwa obiadowa / lunch time
16.30 – 17.00 – concert 6 (24) Cecino Elia (Italy) F
przerwa / break (15 min.)
17.15 – 17.45 – concert (27) Okui Shio (Japan) F
przerwa / break (15 min.)
18.00 – 18.30  concert (28) Vasilev Georgi (Bulgaria) F
przerwa / break (15 min.)
18.45 – 19.15 – concert ( 34) López Salas Pedro (Spain) F
przerwa / break (15 min.)
19.30 – 20.00 – concert (39) Saienko Danylo (Ukraine) S
16 listopada 2022 / November 16th, 2022
10.00 - 10.45 – recital (24) Cecino Elia (Italy) F
10.45 - 11.30 – recital (27) Okui Shio (Japan) F
11.30 - 12.15 – recital (28) Vasilev Georgi (Bulgaria) F
przerwa / break (30 min.)
12.45 - 13.30 – recital ( 34) López Salas Pedro (Spain) F
13.30 - 14.15 – recital (39) Saienko Danylo (Ukraine) S
przerwa obiadowa / lunch time
16.30 – 17.00 – concert  (9) Wu JunLin (China) F
przerwa / break (15 min.)
17.15 – 17.45 – concert  (12) Pawlak Piotr (Poland) K
przerwa / break (15 min.)
18.00 – 18.30 – concert (16) Takubo Moka (Japan) Y
przerwa / break (15 min.)
18.45 – 19.15 – concert (17) Huang Yi-Teng (Taiwan) K
przerwa / break (15 min.)
19.30 – 20.00 – concert (19) Krzyżowski Mateusz (Poland) S
Ogłoszenie wyników Półfinału – 16 listopada 2022 – około godz. 21.30
Results of the Semi-Final - November 16th, 2022 – about 9.30 p.m.

red

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor