Historia | Krzysztof Drozdowski 0
20 cze 20:22
Węgierskie losy dowódcy bydgoskiego pułku [Z BYDGOSZCZĄ W TLE]

Węgierskie losy dowódcy bydgoskiego pułku [Z BYDGOSZCZĄ W TLE]

Z oddziałów bydgoskiego międzywojennego garnizonu wojskowego wielu podoficerów i oficerów po klęsce wrześniowej przeszło do konspiracji. Statystycznie największa ilość konspiratorów wywodziła się z 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, który przez bydgoszczan nazywany był „Dziećmi Bydgoszczy”. Był to zdecydowanie ulubiony pułk mieszkańców miasta, który mógł konkurować z uwielbieniem do kawalerii, którą w bydgoskim garnizonie reprezentował 16 Pułk Ułanów Wielkopolskich. Jednakże to oficer pochodzący z drugiej bydgoskiej jednostki piechoty osiągnął najwyższe stanowisko w służbie konspiracyjnej. Był zwierzchnikiem Armii Krajowej na całe Węgry, gdzie przetrzymywana była znaczna ilość polskich żołnierzy. Tą osobą był pułkownik Jan Korkozowicz, najdłużej sprawujący funkcję dowódcy 61 Pułku Piechoty Wielkopolskiej.