Wydarzenia 3 maj 18:45 | mk
230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczczona [ZDJĘCIA]

fot. Anna Kopeć

W rocznicę przyjęcia Konstytucji 3 Maja ks. biskup Jan Tyrawa odprawił Mszę św. w bydgoskiej Bazylice pw. św. Wincentego à Paulo. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych oraz parafianie.

W homilii biskup ordynariusz rozważał zagadnienie źródeł prawa. Przyomniał, że choć twórcy Konstytucji 3 Maja, nie wpisali w nią prawa Objawienia, w preambule odwołali się do Trójcy Świętej.

- Konstytucja na przekonaniu o istnieniu Boga rozwinęła ideę praw człowieka, ideę równości wszystkich ludzi wobec prawa, uznanie nienaruszalności ludzkiej godności każdej osoby, a także świadomość, że ludzie są odpowiedzialni za swoje czyny – mówił. – To jest właśnie dziedzictwem chrześcijańskiej kultury prawnej i nie może być traktowane jedynie jako wspomnienie przeszłości.

Po Mszy świętej przedstawiciele władz złożyli kwiaty pod pomnikiem na placu Wolności.

Zdjęcia z uroczystości poniżej.

mk Autor