Wydarzenia 20 kwi 09:31 | kd
300 nowych studentów na UTP. Zootechnika najpopularniejszym kierunkiem

mat. ilustracyjny/fot. Anna Kopeć

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy zakończył proces rekrutacji na II stopień studiów. Największą popularnością cieszy się Zootechnika na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt.

Z powodu epidemii koronawirusa szkoły i uczelnie zostały zamknięte. To jednak nie oznacza, że zaprzestały swojej działalności. W krótkim czasie udało się przenieść uczelniane życie do świata wirtualnego. 

Kolejnym wyzwaniem, przed którym stanęły szkoły wyższe, był proces rekrutacji studentów, który również odbył się zdalnie. Z nowym wyzwaniem poradził sobie szybko Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, który już zakończył rekrutację na studia II stopnia, rekrutując 300 studentów na 10 kierunkach.

Władze uczelni zmuszone zostały do opracowania nowych procedur rekrutacyjnych, pozwalających na zdalną rekrutację. Największym problemem było przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych. W tym celu wykorzystano narzędzia do kontaktu zdalnego m.in. MS TEAMS, Skype oraz WEBEX.

Jak poinformował Michał Grzybowski, Kierownik Działu Informacji i Promocji UTP - ostatecznie, uruchomionych zostało 10 kierunków II stopnia i przyjęto prawie 300 nowych studentów. Na wszystkich wydziałach Uniwersytetu uruchomiono co najmniej jeden kierunek. Na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydziale Inżynierii Mechanicznej oraz na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii uruchomiono dwa kierunki. Jest to niewątpliwie sukces,
a zebrane doświadczenia wpłyną na dostosowanie procedur rekrutacyjnych w nadchodzącej rekrutacji na studia I stopnia.

Uruchomione kierunki to:
•    architektura,
•    budownictwo,
•    mechanika i budowa maszyn,
•    wzornictwo,
•    informatyka stosowana,
•    technologia chemiczna,
•    technologia żywności i żywienie człowieka,
•    rolnictwo,
•    zootechnika,
•    zarządzanie i inżynieria produkcji.

kd Autor