Wydarzenia 7 wrz 2018 | Redaktor
40 tys. gospodarstw ucierpiało w wyniku suszy w kujawsko-pomorskim. Odszkodowania w październiku

fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą nadal trwa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że objętych stratami jest 442 tys. hektarów i w przypadku aż 96 tys. hektarów to straty powyżej 70 procent. Planowo od 16 października rolnicy w kujawsko-pomorskim otrzymają wypłatę zaliczek.

Według obecnych danych łącznie na 62,5 tys. gospodarstw w województwie poszkodowanych jest ok. 40 tys. Susza dotknęła prawie 23 tys. rolników, 442 tys. hektarów jest objętych stratami. Z tej powierzchni 96 tys. hektarów to straty powyżej 70 proc., objęte wsparciem tysiąca zł dla hektara (w przypadku ubezpieczenia) i 500 zł (gdy nie ma ubezpieczenia). Dla strat między 30 a 70 proc. kwota będzie ustalona po oszacowaniu wszystkich strat w kraju.

– Skala problemu w tym roku jest wyjątkowa. Na dziś 104 gminy ze 144 złożyły protokoły w formie elektronicznej, w formie papierowej 27. Protokoły potwierdzamy na bieżąco, łączna ich liczba będzie bardzo duża – mówił na konferencji wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Aby rolnik mógł otrzymać wsparcie finansowe, musi złożyć wniosek do powołanej wcześniej przez wojewodę komisji. W pierwszej kolejności komisje przesyłają protokoły w formie elektronicznej, które są wstępnie weryfikowane w urzędzie wojewódzkim. Po uzyskaniu akceptacji są przesyłane z powrotem do komisji, które po uzupełnieniu podpisów składają je w formie papierowej. Po właściwej weryfikacji w urzędzie wojewódzkim wniosek trafia do rolnika, który może złożyć go do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ogłoszony konkurs. Pierwszy nabór będzie dotyczył tych, u których  straty powyżej 70 proc. dotyczą przynajmniej jednej uprawy. W drugim naborze będzie można złożyć pozostałe wnioski, czyli między 30 a 70 proc. strat.

Od 31 lipca tego roku wprowadzono zmiany w zasadach szacowania strat. – W odpowiedzi na liczne postulaty zgłaszane m.in. na zespole rolnym wojewody, Rada Ministrów zmieniła zasady. Do tej pory straty w produkcji roślinnej i zwierzęcej obliczano razem. Stąd produkcja zwierzęca znacząco obniżała wskaźniki i uniemożliwiała osiągnięcie tych 30 procent uprawniających do uzyskania pomocy. To zostało zmienione i dostępność do odszkodowań będzie teraz łatwiejsza – tłumaczył wicewojewoda Józef Ramlau.

fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Najbliższy nabór rozpocznie się 14 września i będzie dotyczył producentów rolnych ze szkodami ponad 70 procent. Wniosek wraz z listą załączników będzie umieszczony na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu z szacowania strat, jak również kopię polisy ubezpieczeniowej upraw w gospodarstwie.

fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Agencja od dłuższego czasu przygotowuje się do obsługi wniosków suszowych, zdajemy sobie sprawę z tego, że w naszym województwie susza jest dużym problemem. Organizujemy pracę tak, aby wszystko sprawnie przeprowadzić. Spodziewamy się, że producenci rolni w naszym województwie jako jedni z pierwszych otrzymają wypłatę zaliczek – planowo od 16 października – mówiła na konferencji Jolanta Sobecka, dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak podkreślał wojewoda „przewidywana skala pomocy jest bardzo duża, takiej jeszcze w historii województwa nie było”.

Źródło: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor