Wydarzenia 16 lis 15:15 | Redaktor
60 lat marszałkowskiego szpitala we Włocławku

fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Popiełuszki we Włocławku funkcjonuje już 60 lat. Obchody jubileuszu będą okazją do złożenia gratulacji i podziękowań zasłużonym pracownikom, którzy na co dzień opiekują się pacjentami z całego regionu. W sobotniej (18 listopada) uroczystej gali we włocławskim Teatrze Impresaryjnym weźmie udział marszałek Piotr Całbecki.

- Dobrze działające publiczne lecznictwo to jedna z najważniejszych kwestii, które stawiają sobie za cel współczesne społeczeństwa. Dla ratowania zdrowia i życia, a także dla właściwie prowadzonej i dostępnej profilaktyki zdrowotnej należy uruchomić wszelkie możliwe środki - podkreśla marszałek Piotr Całbecki. – Włocławska lecznica jest sukcesywnie modernizowana. Wyposażona w nowoczesną aparaturę placówka w połączeniu z kompetentnym personelem medycznym są gwarancją usług medycznych na europejskim poziomie. Dziękuję lekarzom, ratownikom medycznym i pielęgniarkom za zaangażowanie, ofiarność i troskę, które łagodzą cierpienie i pomagają powracać do zdrowia. Życzę satysfakcji z tej trudnej, odpowiedzialnej i bardzo potrzebnej pracy. 

 

Włocławski szpital przechodzi systematyczny proces kompleksowej modernizacji. Trwają prace przy rozbudowie szpitala. W miejscu wyburzonego pawilonu stanął pięciokondygnacyjny nowoczesny i funkcjonalny nowy budynek główny, przyszłe serce lecznicy. Na parterze mieścić się będą szpitalny oddział ratunkowy oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Na pierwszym piętrze znajdą się blok porodowy oraz oddziały patologii ciąży, położnictwa i neonatologii. Drugie piętro to przestrzeń zaplanowana dla oddziałów ortopedii i traumatologii oraz chirurgii ogólnej. Złożony z siedmiu sal zabiegowych zintegrowany blok operacyjny znajdzie miejsce na trzecim piętrze; sąsiadować z nim będzie oddział neurochirurgiczny. Ostatnie, czwarte piętro, zostało pomyślane jako przestrzeń techniczna, mieszcząca m.in. maszynerię wentylacyjną i klimatyzacyjną obiektu. Zwieńczeniem budynku będzie platforma z lądowiskiem dla śmigłowców medycznych, zaś w przyziemiu znajdą się apteka szpitalna, centralna sterylizatornia i szpitalna dezynfekcja.

 

Inwestycja w liczbach:

  • kubatura: 100 tys. m sześc.
  • powierzchnia użytkowa: 20 tys. m kw.
  • koszt (budowa + wyposażenie): 170 mln zł

 

Na montaż finansowy składają się środki samorządu województwa (w ramach drugiego etapu naszego medycznego pakietu stulecia, finansowanego kredytem pomocowym Europejskiego Banku Inwestycyjnego) i dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego (środki Unii Europejskiej perspektywy 2014-2020). 

 

Łączna wartość wszystkich wcześniej zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji w Szpitalu Popiełuszki to ponad 130 milionów złotych. Efektem są m.in. uruchomienie oddziału rehabilitacji kardiologicznej i poradni endokrynologicznej oraz remont jednego z oddziałów internistycznych i oddziału położniczego, nowy budynek, w którym działają od kilku lat oddziały dziecięce, a także przeprowadzana etapami modernizacja praktycznie wszystkich elementów kompleksu szpitalnego (m.in. gruntowne remonty oddziałów urologicznego i kardiologicznego oraz pawilonu, w którym funkcjonują oddziały neurologiczny i okulistyczny, a także zakupy wysokiej klasy wyposażenia i aparatury medycznej).

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor