Wydarzenia 1 kwi 2023 | Redaktor
76 lat bydgoskiego „Maczka”

fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP

Dedykowany dzieciom i młodzieży z dysfunkcją słuchu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 świętuje jubileusz 76 lat istnienia. Uroczyste obchody połączone z 26-leciem nadania szkole imienia generała Stanisława Maczka odbywają się dziś (31 marca). Bydgoska placówka jako jedyna w kraju kształci osoby niesłyszące w zawodzie technik dentystyczny.

- „Maczek” to dobrze zorganizowany zespół szkół dla młodych ludzi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a jego segment zawodowy właściwie odpowiada na wyzwania rynku. Dziękuję za zaangażowanie wszystkim oddanym swojej pracy i wychowankom nauczycielom, którzy nie tylko dbają o rozwój dzieci i młodzieży, ale także aktywnie działają na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami. Życzę Państwu niegasnącego entuzjazmu i satysfakcji oraz gratuluję pięknego jubileuszu! – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Obchody rozpoczną się złożeniem kwiatów pod tablicą generała Stanisława Maczka. O godzinie 10 odbędzie się uroczysta akademia.

 

Do bydgoskiej placówki uczęszcza obecnie 180 uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego i województw ościennych. Dzieci i młodzież kształcą się na poziomach szkoły podstawowej, szkoły branżowej pierwszego stopnia, technikum, liceum ogólnokształcącego, szkoły policealnej i szkoły przysposabiającej do pracy. Pedagodzy prowadzą także wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu – terapia trwa od momentu zdiagnozowania niepełnosprawności do podjęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej.

 

Samorząd województwa regularnie wspiera rozwój i modernizację ośrodka. Środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 posłużyły powstaniu nowego dwukondygnacyjnego budynku, w którym znalazło się miejsce dla dziesięciu nowoczesnych pracowni: po dwa warsztaty elektrotechniczne, gastronomiczne i dentystyczne i po jednym kosmetycznym, fryzjerskim, ogrodniczym i florystycznym. W salach sukcesywnie pojawia się wyposażenie. Wartość inwestycji to ponad 11 milionów złotych, z czego 7 milionów złotych stanowi dotacja z RPO.

 

Wśród specjalistycznych placówek edukacyjnych, prowadzonych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, są także Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu.

źródło: UMWKP

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor