Wydarzenia 8 maj 17:26 | Krzysztof Drozdowski
Afera na CM UMK. Wykładowcy dyskutowali, jak obniżyć zdawalność. Specjalna komisja zakończyła dochodzenie

fot. Anna Kopeć

Do rektora UMK specjalna komisja badającą aferę podsłuchową skierowała swoje zalecenia.

Swoją pracę zakończyła specjalna komisja, która badała sprawę rozmowy trzech wykładowców, z czego dwóch pracowników UMK na temat sposobów na zmniejszenie zdawalności egzaminów przez studentów.

- Rozmawialiśmy już o tym, że zdawalność jest zdecydowanie za wysoka w formie zdalnej. Coś musimy z tym zrobić - mówił wprost jeden z bydgoskich wykładowców.

- Wybrałem najlepszych studentów i robię dla nich specjalny test, też stacjonarny. Taki, że po cztery punkty mi piszą. Najlepsi - dodał.

- U nas jest ciśnienie, żeby zrobić egzaminy końcowe stacjonarne. Ale nie wiem, czy jest to w porządku do studentów. Jeżeli mieli zajęcia i zaliczenia zdalne, to jak ich weźmiemy na egzamin na żywo, to trafię potem do rektora na dywanik, bo może 40 proc. zda - mówił inny z wyładowców.

Dział Promocji i Informacji UMK poinformował, że powołana przez rektora komisja zakończyła swoją pracę, a wnioski ze swojej pracy przekazała rektorowi.

 

Komisja zarekomendowała rektorowi szereg szczegółowo opisanych działań. Do najistotniejszych z nich należą:

1. wszczęcie postępowania wyjaśniającego w odniesieniu do jednego z pracowników Katedry,

2. przeprowadzenie, przy udziale Samorządu Studentów, analizy jakościowej przebiegu procesu dydaktycznego z zakresu anatomii, od planowania zajęć w sylabusach po egzaminy końcowe, w celu poprawy jego efektywności,

3. wprowadzenie zmian w poziomie obciążeń dydaktycznych pracowników Katedry Anatomii Prawidłowej,

4. uchylenie Regulaminu Dydaktycznego na Wydziale Lekarskim i przeniesienie jego przepisów, które nie są zawarte w Regulaminie Studiów, do programów studiów i sylabusów zajęć,

5. zmiana na stanowisku przewodniczącego Rady ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim,

6. skierowanie pomocy ze strony Uniwersyteckiego Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Osobistego do studentów Collegium Medicum zgłaszających problemy z samopoczuciem psychicznym,

7. wyznaczenie stałych dyżurów pełnomocników rektora na terenie Collegium Medicum.

 Ponadto - Komisja stwierdziła, że poziom ostatecznej zdawalności egzaminów z anatomii prawidłowej na tle innych przedmiotów podstawowych na kierunku lekarskim nie jest wyjątkowo niski; wynosi od 96% (w roku akademickim 2016/2017) do 100% (w roku akademickim 2019/2020). Głębszej analizy wymaga natomiast dysproporcja pomiędzy poziomem ostatecznej zdawalności a zdawalnością w pierwszym terminie.

Komisja wskazała także na kilka dyskusyjnych praktyk w sposobie formułowania pytań egzaminacyjnych i w ich zakresie tematycznym. Ponadto w ankietach oceny zajęć oraz w rozmowach ze studentami pojawiły się informacje dotyczące niewłaściwego traktowania studentów przez jednego z pracowników, co wymaga uważnego wyjaśnienia. Komisja odniosła się też krytycznie do zbyt wysokiego wymiaru obciążenia dydaktycznego niektórych pracowników Katedry Anatomii Prawidłowej

- czytamy w komunikacie.

 

 

Inf. Dział Promocji i Informacji UMK

Krzysztof Drozdowski

Krzysztof Drozdowski Autor

Publicysta, autor wielu książek historycznych.